EIGEN WONING WEBINAR

  • 28 jun
  • 12:00 - 12:30
  • Online
  • € 0,-

De eigen woning is geen heilig huisje meer. Sinds de invoering van de Wet IB 2001 zijn al verschillende aanpassingen en aanvullingen gedaan op de eigenwoningregeling.

Onlangs publiceerde de staatssecretaris een besluit waarbij het eigenwoningverleden kan worden ‘overgeheveld ‘ naar de partner bij aankoop van een nieuwe eigen woning. Bovendien zijn er voortekenen dat de hypotheekrenteaftrekbeperking versneld wordt afgebouwd en de Wet Hillen wordt afgeschaft. Daarbij heeft de rechtspraak evenmin stilgezeten. In het webinar gaan wij in op de (recente) ontwikkelingen inzake de eigen woning, zodat u aan het eind van het webinar weer helemaal bij bent.

 

  • 28 jun
  • 12:00 - 12:30
  • Online
  • € 0,-