EXCESSIEVE LENING VAN DE DGA

Online

  • 04 jul
  • 12:00 - 12:30
  • € 0,-

Het wetsvoorstel over het belasten van het excessief lenen van de eigen bv gaat naar alle waarschijnlijkheid in 1 januari 2022 in werking treden.

Met deze wet zullen leningen die directeur grootaandeelhouders (dga) van hun eigen bv verkrijgen (sneller) in de belastingheffing worden betrokken. Hierdoor wordt de kans sterk vergroot dat de dga dubbel belast wordt. Het is voor de dga en zijn adviseur dan ook van belang om de ontwikkelingen op dit vlak goed te blijven volgen.

Samad Laghmouchi, advocaat en belastingkundige, zal hier in een webinar dieper op ingaan. Wat houdt de wet in? Wat zijn de gevolgen voor de belastingplichtige? En wat zijn de mogelijkheden om hier (al dan niet creatief) mee om te gaan?

  • 04 jul
  • 12:00 - 12:30
  • € 0,-