THEMA

FISCALE PRAKTIJK

Dit is een verzamelpagina over allerlei zaken die uw werk en praktijk raken.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema verzamelen wij blogs, infographics en whitepapers over alles wat uw adviespraktijk raakt. Dat kan gaan over artikelen over bredere fiscale wijzigingen waar u in uw werk mee te maken krijgt,

zoals wijzigingen voor het hele jaar of bijvoorbeeld alles over de inkomstenbelasting. Artikelen binnen dit thema zijn in elk geval altijd praktisch, zodat u deze ook direct in uw dagelijks werk kunt toepassen.

Omkering vereist?

Als de vereiste aangifte niet is gedaan, moet de rechtbank het beroep ongegrond verklaren, tenzij is gebleken dat en in hoeverre de uitspraak op het bezwaar onjuist is. Dat betekent dat de bewijslast voor belastingverhogende elementen verschuift van ...

Kabinet neemt maatregelen om kwaliteit accountantscontroles te verbeteren

De ministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra ingestemd met maatregelen om de kwaliteit van wettelijke controles te verbeteren. Zo komen er onder meer heldere criteria voor het meten van kwaliteit, valt het toezicht straks in zijn geheel on...

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren: actie of niet?

Op 1 januari jl. trad de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Dit moet de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk in overeenstemming brengen met die van werknemers in het bedrijfsleven. Hoewel dit voor de werkzaamheden v...

Rechtbank veroordeelt man voor oplichting en belastingfraude

De rechtbank Limburg heeft een geldboete en 1 jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd in de zaak Landlord. De zaak gaat over een strafrechtelijk onderzoek dat in 2009 werd gestart op verdenking van fiscale strafbare feiten in vastgoedhandel. In...

7 vragen over EHerkenning beantwoord

Met eHerkenning kunt u inloggen om online uw zaken met de overheid te regelen. Maar hoe is het ontstaan en waarom is dit nu opeens verplicht voor zaken met de Belastingdienst? Waar moet u bovendien rekening mee houden? En hoeft u wel eHerkenning te h...
BeheerderFiscale praktijk