THEMA

FISCALE PRAKTIJK

Dit is een verzamelpagina over allerlei zaken die uw werk en praktijk raken.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema verzamelen wij blogs, infographics en whitepapers over alles wat uw adviespraktijk raakt. Dat kan gaan over artikelen over bredere fiscale wijzigingen waar u in uw werk mee te maken krijgt,

zoals wijzigingen voor het hele jaar of bijvoorbeeld alles over de inkomstenbelasting. Artikelen binnen dit thema zijn in elk geval altijd praktisch, zodat u deze ook direct in uw dagelijks werk kunt toepassen.

Belastingdienst moet vrouw schade vergoeden

De Belastingdienst Toeslagen moet van de bestuursrechter van de rechtbank Limburg de schade, die een alleenstaande vrouw met vier schoolgaande kinderen heeft geleden, vergoeden. De schade is ontstaan doordat de Belastingdienst is blijven weigeren om ...

Belastingontwijking is geen belastingontduiking

Multinationals liggen fiscaal onder vuur. Daarbij worden belastingontwijking en belastingontduiking ten onrechte vaak hetzelfde behandeld. Belastingontduiking is ten slotte een misdrijf en belastingontwijking geoorloofd. Bij alcohol- en tabaksaccijns...

Nederland sluit belastingverdrag met Kosovo

Nederland heeft met Kosovo een belastingverdrag gesloten. In dit verdrag staan afspraken die moeten voorkomen dat burgers of bedrijven dubbel belasting betalen of dat juist belastingheffing wordt ontweken. Het verdrag is op woensdag 29 juli 2020 in d...

Rechtbank stelt vragen aan Hoge Raad over weigeren van gemachtigde

De rechtbank wil een gemachtigde in belastingzaken voor een bepaalde periode weigeren omdat hij beledigende, smadelijke en bedreigende taal gebruikt in de processtukken. Anders dan in het civiele recht, is in het bestuursrecht niet expliciet opgenome...

Verdachte aangehouden voor fraude omzetbelasting

De Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdienst (FIOD) heeft in de Brabantse gemeente Halderberge een 38-jarige ondernemer aangehouden. De man wordt ervan verdacht dat hij ten onrechte voor een miljoen euro aan omzetbelasting heeft teruggevraagd.
BeheerderFiscale praktijk