THEMA

FISCALE PRAKTIJK

Dit is een verzamelpagina over allerlei zaken die uw werk en praktijk raken.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema verzamelen wij blogs, infographics en whitepapers over alles wat uw adviespraktijk raakt. Dat kan gaan over artikelen over bredere fiscale wijzigingen waar u in uw werk mee te maken krijgt,

zoals wijzigingen voor het hele jaar of bijvoorbeeld alles over de inkomstenbelasting. Artikelen binnen dit thema zijn in elk geval altijd praktisch, zodat u deze ook direct in uw dagelijks werk kunt toepassen.

Subjectieve vrijstelling stichting: fan van wattel

Op 16 oktober 2020 werd een conclusie van A-G Wattel van 28 september 2020 gepubliceerd. Hierbij staat de vraag centraal hoe de subjectieve vrijstelling van een vereniging of stichting moet worden toegepast indien deze nog geen vijf (ondernemings)jar...

NOB: aanvullende bronbelasting niet hoger dan 15%

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) stelt dat de in te voeren bronbelasting op renten en royalty’s naar laag belastende landen maximaal 15 procent mag bedragen. En ook na de recente nota van wijziging is er nog steeds sprake van een ov...

Accountant Fiod verschijnt voor de tuchtrechter

Fiod-accountant Ron Dohmen moet volgende maand voor de tuchtrechter verschijnen. De zaak is een nieuw hoofdstuk in een langlopende vete tussen advocaten van Stibbe en de Fiod samen met justitie. Dohmen heeft volgens de advocaten in strijd met het ver...

NOB dringt aan op heroverweging aanpassing verschoningsrecht

Om het minder gemakkelijk te maken voor belastingplichtigen om informatie achter te houden voor de Belastingdienst heeft het kabinet het wetsvoorstel 'Aanpassing wettelijk fiscaal verschoningsrecht' ingediend. De wijziging is onderdeel van het pakket...

Streep door renteaftrek in private-equitystructuur

De Belastingdienst is door het gerechtshof Den Haag in het gelijk gesteld in een geschil over de aftrek van rente in verband met de verwerving van een Nederlandse retailketen door een aantal private-equityfondsen. De zaak gaat over een aantal private...
BeheerderFiscale praktijk