THEMA

BELASTINGDIENST GAAT BEZWAREN BOX 3 SPLITSEN

De Belastingdienst gaat bezwaren tegen de vermogensrendementsheffing op de definitieve aanslag inkomstenbelasting 2017 splitsen als hier twee standpunten in zijn vermeld. Deze standpunten kunnen zijn dat de box 3-heffing in strijd is met het Europees recht (regelniveau) en dat de box 3-heffing voor uw klant leidt tot een grotere last dan in algemene situaties (individuele buitensporige last).

Individuele buitensporige last

Als er sprake is van een individuele buitensporige last, dan verwacht de Belastingdienst een nadere motivering. Het is niet voldoende om box 3 alleen als een buitensporige last te zien, omdat de heffing hoger is dan het daadwerkelijke rendement van uw klant. Er moet inzage gegeven worden in de inkomens- en vermogenspositie van uw klant. Ook andere feiten en omstandigheden kunnen van belang zijn.

In strijd met Europees recht

Het punt van bezwaar dat over het feit gaat dat de box 3-heffing in strijd is met het Europees Recht is door de staatssecretaris in juli aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekent dat de Belastingdienst al deze bezwaren aanhoudt tot de Hoge Raad een uitspraak doet.

Altijd op de hoogte blijven?

Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post