THEMA

BOND VAN BELASTINGBETALERS NEGATIEF TEGENOVER BOX 3

“De meeste Nederlanders krijgt niet met box 3 te maken”, zegt Snel over de vermogensrendementsheffing. “En door de laatste verhoging van de vrijstelling van 21.000 naar 25.000 zijn er weer 300.000 Nederlanders die geen last meer hebben van box 3.” Dat schrijft FD naar aanleiding van de presentatie van Snel voor de Bond van Belastingbetalers.

Groot onrecht

De achterban van de Bond is het hier niet mee eens. Zij vinden dat de overheid hen een groot onrecht aandoet met de belasting die zij moeten betalen over het spaargeld, dat in veel gevallen opzij is gezet voor de oude dag.

Doekje voor het bloeden

In het regeerakkoord staat dat de belastingvrije voet in box 3 verder omhoog gaat naar 30.000 euro, maar voor de aanwezige belastingbetalers is dat slechts een doekje voor het bloeden. Zij willen weten hoe het staat met het onderzoek dat Snel op last van de Tweede Kamer laat doen naar een belasting van de werkelijke opbrengsten uit hun vermogen, in plaats van de forfaitaire heffing die nu betaald moet worden. Dat onderzoek zou eerst in maart afgerond worden en daarna voor het zomerreces, maar is nog altijd niet uitgevoerd.

Onderzoek

De bewindsman geeft aan dat hij hoopt dat dit onderzoek dit najaar op tafel ligt. Hij voegt er wel snel aan toe dat dit niet veel zal veranderen. Snel kampt met een ontregelde Belastingdienst en prijst zich gelukkig dat 90 procent van de aangiftes voor de inkomstenbelasting digitaal gebeurt, zonder al te veel fouten. Een vermogensheffing op basis van werkelijke opbrengsten betekent dat de Belastingdienst de hoogte van het belastbare inkomen pas na de aangifte kan vaststellen. De staatssecretaris noemt dit een stap terug in de tijd.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post