THEMA

‘COMMENTAREN ZIJN VOOR HET GRIJZE GEBIED’

Concurrentie wordt steeds groter

Aan de koffietafel op de vestiging in Nijkerk schetst Blom de huidige situatie voor mkb-kantoren binnen de branche. ‘De concurrentie wordt steeds groter. Wij gaan het niet meer redden met alleen het inboeken van administraties, dat gebeurt steeds meer automatisch. Wij moeten het echt gaan hebben van de adviestak. Voor het adviesgedeelte zijn commentaren heel handig. Ik heb geen tijd om alle arresten te gaan lezen en daar een tendens uit te halen. In een commentaar staat alles bij elkaar: alle meningen en jurisprudentie uit een betrouwbare bron. Op internet moet je zelf gaan uitzoeken of het een betrouwbare bron is. Een commentaar moet daarom altijd duidelijk weergeven door wie het geschreven is. In mijn geval vertrouw ik op FiscaalTotaal dat hun bron betrouwbaar is.’

De wet als raamwerk

‘Wij leren in onze studie de weg in de wet. Letterlijk een fiscale wet uit je hoofd leren, heeft totaal geen zin, want elk jaar staat er wel weer wat anders. De wetgever maakt steeds meer alleen het raamwerk dat ingekleurd moet worden door de praktijk. De praktijk houdt daar verschillende meningen op na. Commentaren gaan daarop in. Er staat in hoe de wet moet worden uitgelegd volgens de staatssecretaris, hoe de praktijk daar tegenaan kijkt, hoe de wet tot stand is gekomen en de wijzigingen die de Tweede Kamer heeft aangebracht. Dat hele traject moet in een commentaar staan om vervolgens een goede eigen mening te vormen. En dat gebruik je om de klant een goed advies geven.’

Het grijze gebied

Ondanks dat het interview over het algemene nut gaat van commentaren, schuwt Blom niet om te vermelden dat hij FiscaalTotaal al heeft vanaf het eerste uur. ‘Wij gebruikten de papieren almanakken en die werden gedigitaliseerd in FiscaalTotaal. De almanakken zijn heel praktisch, heel zwart–wit. Het commentaar is een logisch gevolg ter aanvulling voor het grijze gebied. De meeste adviesgesprekken gaan toch over het grijze gebied. Bovendien is FiscaalTotaal praktisch toepasbaar met de rekenmodellen, themadossiers en standaard-contracten.’

Commentaar van FiscaalTotaal

Volgens tax specialist van Nextens/FiscaalTotaal Abdel Tanouti MSc. komt FiscaalTotaal aan de behoefte vanuit de praktijk tegemoet. Er bestaat al artikelsgewijs commentaar van andere aanbieders, maar deze staan grotendeels los van andere waardevolle inhoud over de vraagstukken waar een adviseur tegenaan loopt. In de praktijk moet een adviseur nog steeds verschillende informatie zelf bij elkaar zoeken en ook zelf weten of achterhalen welke informatie hij/zij nodig heeft. FiscaalTotaal komt naast artikelsgewijs commentaar nog met twee aanvullende niveaus van diepgang. Zo zijn er inleidende stukken over bijvoorbeeld bedrijfsopvolging en verdiepende stukken waarin verschillende aspecten van bedrijfsopvolging verder worden uitgewerkt. ‘Het Commentaar wordt geschreven vanuit een thema waardoor meerdere belastingwetten (bijvoorbeeld IB, Successiewet en btw) worden meegenomen en het artikelsgewijs commentaar meer in context wordt geplaatst’, legt Tanouti uit. ‘Door een inleidend stuk te bieden, krijgt de adviseur een goed overzicht van wat er speelt en wat de aandachtspunten zijn. Belangrijk is verder dat wij alleen de informatie opnemen die u nodig hebt om bepaalde vraagstukken op te lossen, dus niet álle uitspraken over de “vieze bestelauto” maar alleen de jurisprudentie die u helpt bij de uitleg van het begrip “door aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt voor goederenvervoer”. Dit scheelt u tijd.’

Verdieping met FiscaalTotaal Commentaar

FiscaalTotaal Commentaar is de interpretatie en uitleg van wet- en regelgeving vanuit juridisch perspectief door een vooraanstaand fiscalist. Waar FiscaalTotaal u de praktische handvatten geeft, gaat de aanvullende module Commentaar de diepte in. Zo geeft u uw klant een nog completer en hoogwaardiger advies. Wilt u meer weten?
Lees dan verder op de website van FiscaalTotaal.