THEMA

DISCUSSIE BELASTINGONTWIJKING ZORGT VOOR AFNAME BFI'S

De discussie over constructies voor het ontwijken van belastingen zorgt voor een afname van het aantal bijzondere financiële instellingen (bfi's) in Nederland. Ook de balanstotalen worden sinds een aantal jaren kleiner. De Nederlandse Bank meldt dat op zijn website in het DNBulletin.

Belangrijke rol Nederland in belastingplanning

“Nederland speelt een belangrijke rol in de internationale belastingplanning van multinationals. Deze rol staat in toenemende mate ter discussie door nationale en internationale initiatieven gericht tegen belastingontwijking. Dit uit zich in een dalend aantal bijzondere financiële instellingen in Nederland en sinds 2017 ook in een afname van de buitenlandse activa van deze bedrijven,” aldus De Nederlandse Bank.

Geleidelijke afname tot 12.000

Het aantal bfi's is geleidelijk afgenomen van 16.000 in 2013 tot 12.000 in 2020. Vijftien procent van de daling kan verklaard worden door een wijzing in de activiteiten van de bfi's. Ongeveer 500 bfi's begonnen met aanvullende niet-financiële activiteiten zoals de verkoop of marketing. Daardoor werden ze niet meer als bfi maar als gewoon bedrijf gezien.

De daling van het aantal bfi's was de eerste jaren nog niet terug te zien in de balanstotalen van de bedrijven, die nog altijd toenam. Vanaf 2018 daalt de balansomvang. De afname is het minst zichtbaar bij de grootste clusters van bfi's. Voor deze categorie lijkt Nederland dus nog steeds aantrekkelijk te zijn, aldus DNB.

Bfi's blijven grootste financiële sector

De bfi's zijn de grootste financiële sector in Nederland met een balanstotaal van 3.371 miljard euro per eind 2018. Het balanstotaal van de bancaire sector was op dat moment 2.202 miljard euro. Door de bfi's is Nederland een belangrijke schakel in de investeringsstromen van multinationals.

Nederland is onder meer aantrekkelijk door het grote aantal belastingverdragen om dubbele heffingen te voorkomen en vrijstellingen voor royalty's en rentes. Meer dan 70 procent van de bfi's maakt gebruik van een trustkantoor of andere vertegenwoordiger in Nederland, die onder meer een postadres beschikbaar stellen.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post