THEMA

GEEN BELASTINGHEFFING OVER GETTO-UITKERING DUITSE OVERHEID

Mensen die van de Duitse overheid een zogeheten ‘getto-uitkering’ ontvangen, hoeven hierover met terugwerkende kracht geen belasting meer te betalen. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft een oplossing gevonden waarbij de uitkering buiten de belastingheffing blijft.

Oorlogsgetto

Sinds Duitsland in 2014 heel Amsterdam erkende als voormalig oorlogsgetto ontvangen ongeveer 300 overlevenden die destijds onbetaald werk hebben verricht een vergoeding van de Duitse overheid. Hierop werd geen belasting ingehouden, maar in Nederland moesten de betreffende belastingplichtigen alsnog inkomstenbelasting betalen over de ontvangen uitkering, die als vorm van pensioen werd beschouwd.

Pijnlijke kwestie

Staatssecretaris Snel heeft de pijnlijke kwestie opgelost door de uitkering aan te wijzen als een zogenaamde uitkering van publiekrechtelijke aard. Dit inkomen hoeft niet tot het belastbare inkomen te worden gerekend. De maatregel van Snel heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post