THEMA

HEEFT DE BELASTINGADVISEUR NOG TOEKOMST?

Werkveld digitaliseert rap

Blijft het zo leuk als het nu is? Sylvester Schenk, oud RB-voorzitter en directeur fiscale zaken en wetenschappelijk bureau bij Flynth, haalt een quote van Einstein aan: ‘Voorspellen is lastig, zeker als het over de toekomst gaat.’ Maar het gaat veranderen, dat is zeker. ‘Weet u het nog? De jongere generatie kan het zich niet voorstellen, maar vroeger werkten we zonder pc. We hadden geen pc! We werkten met 3 bakjes "corrigeren’’, “controleren”.’ Er wordt herkenbaar geknikt en hier en daar gegrinnikt. Ook in de komende jaren zullen er zaken veranderen. ‘De Belastingdienst digitaliseert. De blauwe enveloppe verdwijnt. Op termijn gaan we allemaal fiscaal volledig digitaal.’

Meer claims

‘De laatste jaren komen er steeds meer claims. Niet om wat u gedaan hebt, maar juist wat u heeft nagelaten. Investeer dus in kennis en vakliteratuur. Dat is echt niet om hier de uitgever te promoten, maar het is nodig. De sancties zijn veel zwaarder geworden. Leg je advies vast in een dossier en laat de klant het ondertekenen. Zowel de man als de vrouw, want je weet nooit wanneer ze gaan scheiden. Op die manier sta je sterker als het tot een rechtszaak komt.’ Schenk haalt opnieuw een quote van een beroemdheid aan: ‘Er is niets zo verwerpelijk als het uitoefenen van een beroep wat je niet beheerst’, dat zei Napoleon. ‘Zonder goede en veilige hard- en software, actuele kennis van wetgeving, beleid en rechtspraak en een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering is belastingadviseur een onzeker bestaan.’ Advies is niet voor luie mensen aldus zijn pleidooi voor de juiste kennis.

Wettelijk gereguleerd

Schenk legt de vraag voor aan de zaal: ‘moeten we ons beroep reguleren?’. De meerderheid vindt van niet. En waarom niet? ‘Om de bedeelzucht van onze overheid, daarom willen we het niet’, is het antwoord van een bezoeker. Volgens Schenk is het een discussie om in de gaten te houden. ‘Ik zie het al gebeuren dat we in Nederland er ergens tussen in gaan zitten. Dat het voor een deel wettelijk gereguleerd wordt en voor een deel niet. Dan krijg je dus wel de lasten, maar niet de lusten. Dat moeten we niet willen.’

Belastingadviseur heeft toekomst

‘Voor 2015 wordt een lichte groei verwacht. Daarin speelt advisering een grote rol. Je ziet ook dat andere takken van sport gaan samenwerken. Je hoeft dan niet meteen elkaars bed te delen, maar je kunt wel gebruik maken van elkaars expertise en toch zelfstandig blijven. Tot slot: verander mee met je doelgroep. Schenk verwijst naar het nadenken over uw gemiddelde ideale klant uit de presentatie van André Hagelen. Er is toekomst, u kunt uw zoon of dochter dus gerust met een belastingadviseur laten trouwen.’