THEMA

IS UW KANTOOR AL AVG-PROOF?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt strenge eisen aan de manier waarop u gegevens van uw klanten vastlegt, op welke grondslag deze worden vastgelegd en wie toegang tot deze gegevens heeft. Er zijn verschillende tools die u ondersteunen om aan deze wetgeving te voldoen, zoals RADAR CRM met een aparte AVG module en de accorderingsmodule in Nextens.

Uw klantgegevens op één centrale plek

Vaak staan klantgegevens versnipperd in verschillende programma’s en mappen. Op de vraag: “Wie bewaart wat en waarom?” zal niet altijd een eenduidig antwoord komen. Als een groot deel van de gegevens niet centraal worden opgeslagen, is dit ook een lastige vraag.  Er is geen structuur.  Een CRM programma zoals RADAR CRM helpt u om geordend  te werken en zorgt dat de klant, samen met de klantgegevens, in het middelpunt van de organisatie wordt geplaatst. Dit vermindert de kans op fouten en geeft overzicht. Dit is de basis om AVG-compliant te worden.

Speciale AVG module

Afschermen gevoelige klantgegevens. RADAR software heeft een speciale AVG-module ontwikkeld die u de mogelijkheid biedt om bepaalde gevoelige klantgegevens af te schermen. Centraal kan worden vastgelegd welke medewerkers toegang krijgen tot privacy gevoelige gegevens. Tevens wordt er een logbestand bijgehouden wie welke gegevens heeft ingezien.

Verwijderen van klantgegevens. In de AVG is het recht op vergetelheid opgenomen. Dit recht houdt in dat een organisatie in bepaalde gevallen persoonsgegevens moet wissen. Door middel van een button in de RADAR AVG-module is het mogelijk om aan dit recht te voldoen.

Recht op inzage. Het recht op inzage geeft mensen het recht om hun persoonsgegevens in te zien en te wijzigen. Een organisatie moet hieraan kunnen voldoen zonder dat de reden van het inzageverzoek vermeld wordt. Deze mogelijkheid is geïntegreerd in RADAR AVG-module .

Tijdens de ontwikkeling van deze module was de basis ‘Privacy by design’. Dit houdt in dat de aandacht voor privacy in het ontwerp is meegenomen en zal ook tijdens de gehele levensduur van het product blijven bestaan. Het doel is de beveiliging van persoonsgegevens te optimaliseren.

Accorderingsmodule in Nextens

Met de accorderingsmodule in Nextens zorgt u voor een veilige uitwisseling van gegevens met uw klant. Zo kan uw klant documenten die u nodig heeft voor de aangifte veilig uploaden in het klantportaal.

Als u de aangifte gereed heeft legt u deze via het klantportaal ter goedkeuring voor aan uw klant. Geeft uw klant akkoord dan wordt dit automatisch opgeslagen. Uw klant kan er zelfs voor kiezen om de aangifte direct te verzenden naar de belastingdienst. Met deze module voorkomt u dat vertrouwelijke informatie van uw klant op straat komt te liggen.

Heeft u interesse in bovenstaande programma’s? Uw Accountmanager van Nextens kan u meer informatie over geven. Neem contact met ons op via het contactformulier.
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post