THEMA

KENNISDOCUMENT WOON- EN VESTIGINGSPLAATSDISCUSSIES MET DE FISCUS

De afgelopen jaren zien we een toename in woonplaatsdiscussies tussen (potentieel) belastingplichtigen en de fiscus. Dit heeft verschillende oorzaken. Zo is er een toename van mobiliteit van personen, met name onder ondernemers. Ook is het fiscaal woonplaatsbegrip in Nederland een open begrip, waarbij de uitkomst afhankelijk is van de specifieke feiten en omstandigheden van het geval. Het feit dat ook in rechtspraak de uitkomsten van een woonplaatsdiscussie, naar gelang het feitencomplex, verschillend kan uitpakken, helpt ook niet mee. Daarom geven we u wat handvatten in dit kennisdocument.

Download dit kennisdocument

Het woon- en vestigingsplaatsbegrip is belangrijk in de fiscaliteit. We zien het terugkomen in de loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en andere wetten. Zo is het voor de (omvang van de) heffing van de inkomstenbelasting van belang of een natuurlijke persoon (fictief) in Nederland woonachtig is en is het voor de heffing van dividendbelasting van belang of de uitkerende vennootschap (fictief) gevestigd is in Nederland.

De woonplaats is in beginsel dus het vertrekpunt voor de vraag of en in hoeverre een persoon in Nederland belastingplichtig is. In de wet wordt het woonplaatsbegrip in de basis als open norm ingevuld. Echter, in de Nederlandse wetgeving zijn diverse ficties terug te vinden die het woonplaatsbegrip kunnen uitbreiden.

In dit document wordt het volgende besproken:

  • De woon- en vestigingsplaats in de wet- en regelgeving
  • De woonplaatsbepaling bij natuurlijke personen
  • De woonplaatsbepaling bij rechtspersonen
  • De verdragssituaties bij natuurlijke personen en rechtspersonen
  • Bewijslast bij woonplaatsdiscussies
  • Hoe kunt u uw cliënt het beste adviseren?
Download dit kennisdocument
De blog 'Mobiliteit ondernemers zorgt voor woonplaatsdiscussies met fiscus' vindt u mogelijk ook interessant
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post