THEMA

KLEINE OPSTEKER VOOR KPMG VAN BRITSE WAAKHOND

De Financial Reporting Council (FRC), de Britse accountantswaakhond geeft voor het eerst in vijf jaar geen uitbrander aan KPMG. De lat zou wel laag liggen bij het Britse kantoor schrijft de instantie in zijn tweejaarlijkse kwaliteitsinspectie.

Kwaliteitscontrole

Bij deze inspectie neemt FRC 29 jaarrekeningen van een totaal van 549 stuks onder de loep. Van de nagelopen verslagen voldeed 76% aan de kwaliteitseisen. Bij de rest waren verbeteringen nodig volgens de waakhond, maar van ernstige tekortkomingen was geen sprake.

Voorgaande jaren waren beduidend slechter. Vorig jaar nog kwam een derde van de jaarrekeningen niet door de test en in 2017 kregen 2 rekeningen een dikke onvoldoende en 6 verslagen hadden verbetering nodig. Uit de jaarverslagcontroles moet niet alleen blijken dat een accountantsorganisatie aandacht besteedt aan haar eigen interne toezicht. Maar ook dat de accountant zich onafhankelijk en ethisch verantwoord opstelt tegenover het bedrijf dat hij of zij controleert, schrijft het FD.

Onder vuur

KPMG wordt ook specifiek gecontroleerd door de FRC op de implementatie van het 'Audit Quality Transformation Programme'. Dit verbeterplan heeft het kantoor zichzelf opgelegd nadat de FRC in 2017 alarm sloeg over het nalatig controlewerk van de accountant.

Dit bescheiden succes komt KPMG niet slecht uit. De organisatie ligt al langere tijd onder vuur vanwege het in het verleden verzwijgen van malafide praktijken bij klanten die zij controleerde. Onlangs kreeg de Big Four-accountant een boete van €44 miljoen opgelegd in de VS omdat accountants daar examenmateriaal hadden gestolen van de Amerikaanse Autoriteit Financiële Markten.

90% doel

Geen feest dus na deze kleine opsteker bij KPMG UK. De komende jaren zal de FRC ze nog nauwlettend in de gaten houden. Totdat de waakhond meer jaren op een rij constateert dat de firma tenminste 90% van het controlewerk op orde heeft zal dat zo blijven.

De FRC merkte overigens op dat geen enkele accountant het doel van 90% goed controlewerk wist te halen. Grant Thornton kwam er het slechtste van af, daar was de helft van het controlewerk ondermaats of zelfs onvoldoende, aldus het FD.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post