THEMA

NIEUWE SPAARTAKS METEEN ONDER VUUR

De nieuwe ’spaartaks’ is nog maar net ingevoerd en hij ligt al onder vuur. De Bond voor Belastingbetalers gaat een collectieve rechtszaak tegen de vermogensbelasting aanspannen.

Rente

Sinds de aangifte over 2017, die we dit jaar deden, wordt de belasting over vermogen anders berekend. Hoe meer vermogen je hebt, hoe meer rendement de fiscus denkt dat je maakt en hoe meer belasting je betaalt.

Maar volgens Jurgen de Vries van de bond is de nieuwe heffing nog altijd te hoog. ''Als je een ton spaargeld hebt, rekent de fiscus met een rendement van 2,87 procent. Probeer maar eens een bank te vinden die je zo’n rente geeft.”

Ook fout

Het kabinet-Rutte II heeft in het regeerakkoord de ambitie uitgesproken om in deze kabinetsperiode een stelsel van vermogensrendementsheffing uit te werken op basis van het werkelijk rendement. De Bond voor Belastingbetalers steunt dit, maar wil met deze juridische procedure de wetgever aansporen om deze ambitie zo spoedig mogelijk om te zetten in daden.

Fiscalist Cor Overduin van Grant Thornton, die de Bond voor Belastingbetalers ondersteunt met de rechtszaak, vindt de nieuwe 'spaartaks' geen vooruitgang. "Het nieuwe stelsel is ook fout, maar op een andere manier verkeerd. De veronderstellingen van de Belastingdienst, dat mensen tot een bepaald vermogen sparen en de rest beleggen, sluiten niet aan met hoe het in de praktijk werkt. Er klopt niets van het nieuwe systeem."

De bond spande eerder procedures aan tegen de oude vermogensrendementsheffing. De resultaten daarvan zijn wisselend (zie themadossier Box 3: sparen en beleggen).