THEMA

NOB-COMMENTAAR OP ONTWERP BESLUIT DIGITALISERING BURGERLIJK PROCESRECHT EN BESTUURSPROCESRECHT

Voldoende voorbereidingstijd

Daarnaast toont de Orde begrip om procedures sneller en efficiënter te laten verlopen, maar is wel van mening dat dit niet ten koste mag gaan van voldoende voorbereidingstijd voor partijen en/of rechters. De Orde is namelijk van mening dat een onvoldoende voorbereide procedure juist trager en inefficiënter kan verlopen. De Orde wijst bijvoorbeeld op het gevaar van (sterke) toename van tiendagenstukken ex artikel 8:58 Awb, in gevallen waarin partijen onvoldoende de mogelijkheid hebben gekregen om standpunten binnen de wettelijke termijnen te verduidelijken en/of te onderbouwen.