THEMA

OOK BEJAARDE MOET ‘GEWOON’ VOOR DE RECHTER VERSCHIJNEN

Als iemand voor de rechter wordt gedaagd, is een hoge leeftijd geen valide reden om niet bij de zitting aanwezig te zijn. Tot dit oordeel kwam het gerechtshof in Den Bosch, dat het hoger beroep van een bejaarde vrouw (geboren in 1936) afwees omdat zij niet kwam opdagen nadat zij in persoon was opgeroepen om ter zitting te verschijnen.

Erfgenamen

De echtgenote van de vrouw was in 2013 overleden. De inspecteur had in 2014 informatiebeschikkingen verstuurd naar zowel de vrouw als naar haar kinderen, omdat zij met z’n drieën de erfgenamen van de overleden man waren. De inspecteur had namelijk vragen over de IB-aangiften over 2010 en 2011 van zowel de man als zijn echtgenote.

Luxemburg

Het ging in deze zaak vooral om een bankrekening van de man en zijn echtgenote bij KB Lux in Luxemburg. Omdat in de hoger beroepsfase meer informatie vanuit Luxemburg was verkregen, riep het hof de bejaarde echtgenote in persoon op om ter zitting te verschijnen. Het hof wilde namelijk opheldering over deze informatie.

Hoge leeftijd

De vrouw kwam echter niet opdagen, hoewel zij op correcte wijze was opgeroepen. Haar gemachtigde gaf aan dat het gezien haar hoge leeftijd niet verantwoord werd geacht dat zij voor het hof zou verschijnen. Aangezien dit verder niet werd onderbouwd, vond het hof dit geen goede reden om niet te komen opdagen. Daarom werd het hoger beroep van de bejaarde ongegrond verklaard.