THEMA

OOK VERHUURDERHEFFING OVER ANTIKRAAKWONINGEN

Gemeenten en woningcorporaties die woningen antikraak laten bewonen, moeten over die woningen een verhuurderheffing afdragen. Dit schrijft Aedes, vereniging van woningcorporaties, op basis van een uitspraak van de Hoge Raad.

Geen verhuur

Volgens de wet kan de Belastingdienst een verhuurderheffing opleggen als een woning bestemd is voor de verhuur. De gemeente Tilburg betwist dat. Deze gemeente is eigenaar van 62 anti-kraakwoningen en 30 leegstandwetwoningen. Zij verhuurde de woningen tijdelijk om kraak te voorkomen. Een woning die tegen de vlakte gaat, is volgens de gemeente niet aan te merken als een woning die ‘voor verhuur bestemd’ is. De gemeente vond dat ze daarover geen verhuurderheffing hoefde te betalen.

Uitspraak

De Belastingdienst was het niet eens met het standpunt van de gemeente en kreeg uiteindelijk gelijk van de rechtbank Zeeland-West-Brabant. Ook het gerechtshof in Den Bosch stelde de gemeente Tilburg in het ongelijk. Dat de gemeente de woningen uitsluitend verhuurt om verloedering en vandalisme tegen te gaan, is volgens de Hoge Raad niet van belang.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post