THEMA

STIJGENDE ACCOUNTANTSKOSTEN FUNEST VOOR KLEINE WONINGCORPORATIES

Kleine woningcorporaties kunnen de stijgende accountantskosten niet aan zullen daardoor binnen vijf jaar verdwijnen. Dat zal vervolgens leiden tot huurstijgingen en een tekort aan sociale huurwoningen. Financieel adviseur bij sectororganisatie Aedes, Paul Minke verwacht dat dit het gevolg is van een nieuw wetsvoorstel.

Organisatie van Openbaar Belang

Het wetsvoorstel zal er volgens Minke voor zorgen dat de kleine woningbouwverenigingen straks geen accountant kunnen vinden of betalen. Ze zullen daarom hun krachten moeten bundelen. Een verhuurder met minder dan 5000 woningen wordt als klein beschouwd. Alle kleine organisaties zijn samen goed voor zo'n 300.000 huizen, dat is een achtste van het totale aanbod, schrijft het FD.

Corporaties met meer dan 5000 woningen krijgen met het nieuwe voorstel een speciale status, namelijk 'Organisatie van Openbaar Belang' (oob). Zoals banken, beursgenoteerde bedrijven en pensioenfondsen al hebben. Die nieuwe status betekent dat de jaarrekeningen van de grote corporaties alleen nog mogen worden gecontroleerd door een accountantskantoor met een 'oob-vergunning'. Deze kantoren moeten aan strengere eisen voldoen en staan onder verscherpt toezicht van Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Tekort

Om het risico op boetes van de toezichthouder te verkleinen zullen accountantskantoren meer personeel inzetten voor grote corporaties denkt Minke. En dus blijven er minder mensen over voor de kleine organisaties. Daarbovenop hebben juist de grote accountantskantoren meer kennis en ervaring in de sector.

Ondertussen zorgt de terugloop van oob-kantoren voor een nog groter capaciteitsprobleem. Eind 2018 waren er nog negen kantoren met de bevoegheid, inmiddels zijn dat er nog maar zes. Drie kantoren leverden recent hun vergunning in uit onvrede met de strenge regelgeving.

Toekomst

Dat personeelstekort samen met een kantorenschaarste zal leiden tot prijsstijgingen die vervelend zijn voor grote verhuurders en misschien wel funest voor de kleinere. Op korte termijn kan het samenwerken van de kleinere verenigingen om kosten te delen een oplossing bieden. Maar dit is geen succesformule voor de toekomst. De kosten doorberekenen aan de huurders is in ieder geval taboe zegt Johan Oosterhoff, directeur van de Woonstichting Patrimonium uit Urk.

Hij schat de accountantskosten op ongeveer 15% van de totale bedrijfsuitgaven van de kleine corporaties. Maar die kosten stijgen al langer volgens Oosterhoff. 'We hebben al eens meegemaakt dat de offerteprijs binnen een jaar verdubbelde.' Als het aan hem ligt moet de ondergrens van 5000 woningen worden opgetrokken naar 10.000 woningen, aldus het FD.

Share this post