THEMA

TWEEDE DATALEK BELASTINGDIENST WEST-BRABANT

Door een datalek bij de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) zijn gegevens van belastingplichtigen op straat beland. Om hoeveel gegevens het precies gaat is onbekend. Opvallend is dat het niet de eerste keer is dat er gegevens van belastingplichtigen uit de regio uitlekken bij de BWB.

Getal in link

Naast de NAW-gegevens waren ook WOZ-beschikkingen en gerechtelijke vonnissen in schuldhulpsaneringszaken in te zien door derden. Pijnlijk omdat in de saneringszaken mensen met naam en toenaam worden genoemd. De zaak kwam aan het licht door een IT-specialist uit Zevenbergen.

De man uit Zevenbergen vroeg aan de regionale Belastingdienst informatie over zijn WOZ-aanslag. In de beantwoordende mail stond een link naar zijn gegevens. De man kon simpelweg door het wijzigen van het eindigende getal in de link gegevens van andere belastingplichtigen inzien, schrijft het FD.

Tweede lek

De BWB verstuurt en int namens elf gemeenten en twee waterschappen de lokale belastingaanslagen. De regionale dienst heeft inmiddels het lek gedicht. Hoeveel mensen misbruik hebben kunnen maken van het lek in het niet duidelijk.

In 2017 zagen ruim drieduizend belastingplichtigen vanwege een software-fout niet hun eigen aanslagbiljet op hun computerscherm, maar wel het biljet van een inwoner van Dongen. De BWB beloofde ook toen verbetering, aldus het FD.

Altijd op de hoogte blijven?


Ontvang gratis fiscaal nieuws in uw mailbox
  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post