THEMA

WIEBES WIL TERUGLEVERSUBSIDIE VOOR DUURZAME ENERGIE

Minister Wiebes werkt aan een nieuwe subsidieregeling voor huishoudens en bedrijven die zelf duurzame elektriciteit opwekken. De nieuwe regeling richt zich op de stimulering van zonne-energie, maar ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar.

Terugleversubsidie

De terugleversubsidie is een vergoeding voor de stroom die aan het elektriciteitsnet is teruggeleverd. De opgewekte stroom zelf verbruiken blijft ook aantrekkelijk, omdat huishoudens en bedrijven hierover ook na 2020 geen energiebelasting en geen ODE (Opslag Duurzame Energie) betalen. In 2020 vervangt de regeling de huidige salderingsregeling, waarbij jaarlijks van tevoren een subsidieplafond wordt vastgesteld. Voor gebruikers van de salderingsregeling komt er een soepele overgang. Wiebes onderzoekt of ook grotere gebouwen - zoals scholen of kantoren - in de regeling kunnen worden opgenomen.

Eén RVO-loket

De terugleversubsidie is bedoeld om opwekkers van duurzame energie optimaal te faciliteren. Daarom komt er één loket bij RVO.nl waar huishoudens en bedrijven de terugleversubsidie kunnen aanvragen. Hoe de hoeveelheid teruggeleverde stroom gemeten wordt, en welke rol de slimme meter hierin heeft, wordt nog bekeken. De minister wil het voorstel voor de nieuwe terugleversubsidie deze zomer gereed hebben.

  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post