THEMA

‘ZONDER COMMENTAAR MIS JE ZAKEN, DAT IS LEVENSGEVAARLIJK’

Commentaren zijn belangrijk

Waarvoor een commentaar wordt gebruikt, is afhankelijk van het segment en de doelgroep die bediend wordt. Het advocatenkantoor Allen & Overy LLP zit aan de top van de markt en wordt geacht alles bij te houden en te weten. Zo ook Sigrid Hemels, die vanuit haar kantoor in Amsterdam vertelt over haar gebruik van commentaren voor haar werk als senior professional support lawyer. ‘Het commentaar lezen is belangrijk om de wet te kunnen interpreteren. Door het lezen van verschillende commentaren kun je een goed advies geven. Zonder commentaar mis je zaken en dat is levensgevaarlijk. Je bent namelijk aansprakelijk. Met alleen Google en nieuwsbrieven kom je er niet.’

Kennis en onderzoek is vereist

‘Ik gebruik commentaren om verschillende redenen. Zodra er nieuwe commentaren uitkomen, lees ik ze diezelfde week nog. Op die manier blijft mijn kennis op peil. Dit zijn vaak de commentaren die op het laatste fiscale nieuws inspelen, zowel op de jurisprudentie als op het beleid. Daarnaast gebruik ik commentaren als ik aan een concrete zaak werk of een artikel aan het schrijven ben. Tijdens het onderzoek voor een cliënt of voor het artikel dat ik schrijf, lees ik alle commentaren en annotaties. Ik wil weten wat iedereen over het onderwerp gezegd heeft. Hiervoor gebruik ik dan voornamelijk de diepgaandere annotaties. Dit zijn de manieren waarop ik commentaren gebruik.’