THEMA

HUWEN SCHENKEN ERVEN

Hier vindt u alles dat voor u als adviseur, accountant of boekhouder binnen de onderwerpen huwen, schenken en erven belangrijk kan zijn.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema vindt u blogs, kennisdocumenten, webinars en een stroomschema op het gebied van huwen, schenken en erven voor zover fiscaal relevant,

bijvoorbeeld over de ontwikkelingen binnen het huwelijksvermogensrecht en alles over schenkvrijstellingen.

Nieuwe regels belastingrente bij erfbelasting vanaf 2021

Vanwege achterstanden in de verwerking van aangiften erfbelasting berekende de Belastingdienst tijdelijk geen belastingrente over de erfbelasting. Omdat inmiddels het normale verwerkingsritme van de aangiften erfbelasting bij de Belastingdienst berei...

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling te streng volgens KPMG

Het Nederlandse regime bij bedrijfsopvolging is rigide vergeleken met andere Europese landen. Nederlanders die een bedrijf erven zijn weliswaar deels vrijgesteld van erf- en schenkbelasting maar krijgen wel te maken met strenge eisen van de Belasting...

Fiscus zit Nederlandse zwartspaarders op de hielen

Nederlanders die ooit dachten onopgemerkt hun spaargeld in Zwitserland te stallen raken in het nauw. De Zwitserse belastingdienst gaat extra informatie delen met Nederland over mensen die een rekening hadden bij de Zwitserse bank UBS. Het bankgeheim ...

Online uitstel erfbelasting

Personen die uitstel willen aanvragen voor het doen van aangifte erfbelasting in 2020 kunnen gebruiken maken van het online formulier in Mijn Belastingdienst. Hier kan maximaal 5 maanden uitstel mee worden aangevraagd.

Hof stelt Belastingdienst in het gelijk in Edelweisszaak

Ook bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden krijgt de Belastingdienst gelijk in een zogenaamde Edelweisszaak. De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken door pas na het verstr...
BeheerderHuwen schenken erven