THEMA

HUWEN SCHENKEN ERVEN

Hier vindt u alles dat voor u als adviseur, accountant of boekhouder binnen de onderwerpen huwen, schenken en erven belangrijk kan zijn.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema vindt u blogs, kennisdocumenten, webinars en een stroomschema op het gebied van huwen, schenken en erven voor zover fiscaal relevant,

bijvoorbeeld over de ontwikkelingen binnen het huwelijksvermogensrecht en alles over schenkvrijstellingen.

Fouten fiscus in erfbelasting miljonairs

Uit onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) blijkt dat de Belastingdienst vorig jaar de nabestaanden van zo'n honderd miljonairs ten onrechte heeft laten weten dat ze geen aangifte erfbelasting hoefden te doen. Dit heeft staatssecretaris Menno Snel v...

Hoeveel erfbelasting bij stukjes speculatiegrond?

Erfgenamen komen in de nalatenschap van een overleden familielid kleine kavels landbouwgrond tegen. Bij de erfbelasting leidt dat tot discussie over de waarde van de grond. Telt het hoge aankoopbedrag of de lagere agrarische waarde?

ANBI’s huiverig voor automatisch doorgeven donaties aan fiscus

Het scheelt veel werk voor belastingplichtigen en de Belastingdienst als donaties aan goede doelen alvast zijn ingevuld in de belastingaangifte. De ontvangende organisaties zijn echter huiverig voor gegevensuitwisseling.

Controle schenkingen aan goede doelen wordt aangescherpt

Het fiscaalvriendelijk schenken aan goede doelen gaat veranderen. Contante giften via de collectebus zijn, als het aan het kabinet ligt, binnenkort niet langer aftrekbaar. Het is voor de Belastingdienst namelijk moeilijk te controleren of de gift wel...

Gewijzigd huwelijksvermogensrecht: waar moet je op letten?

Sinds 1 januari 2018 is het huwelijksvermogensrecht gewijzigd. Voor echtgenoten die vanaf 2018 in het huwelijk treden en geen huwelijkse voorwaarden maken, geldt het nieuwe wettelijke stelsel. Anders dan voorheen gaan niet alle goederen en schulden ...
BeheerderHuwen schenken erven