THEMA

HUWEN SCHENKEN ERVEN

Hier vindt u alles dat voor u als adviseur, accountant of boekhouder binnen de onderwerpen huwen, schenken en erven belangrijk kan zijn.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema vindt u blogs, kennisdocumenten, webinars en een stroomschema op het gebied van huwen, schenken en erven voor zover fiscaal relevant,

bijvoorbeeld over de ontwikkelingen binnen het huwelijksvermogensrecht en alles over schenkvrijstellingen.

Hof stelt Belastingdienst in het gelijk in Edelweisszaak

Ook bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden krijgt de Belastingdienst gelijk in een zogenaamde Edelweisszaak. De Edelweissroute is erop gericht het recht van successie/erfbelasting over zwart vermogen van de erflater te ontduiken door pas na het verstr...

Box 3-voorstel 2022: uitzondering schuldigerkenning gewenst

De wetgever heeft plannen om per 2022 de box 3-heffing te herzien. Naar mijn mening zijn aanpassingen gewenst voor schenkingen in de vorm van schuldigerkenning.

Erfenissen zorgen niet voor toename vermogensongelijkheid

Erfenissen en schenkingen zorgen voor de verplaatsing van vermogen van generatie op generatie, maar niet voor meer vermogensongelijkheid binnen de samenleving. Dat concludeert het Centraal Planbureau. Het CPB schrijft verder dat vermogende huishouden...

Fouten fiscus in erfbelasting miljonairs

Uit onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) blijkt dat de Belastingdienst vorig jaar de nabestaanden van zo'n honderd miljonairs ten onrechte heeft laten weten dat ze geen aangifte erfbelasting hoefden te doen. Dit heeft staatssecretaris Menno Snel v...

Hoeveel erfbelasting bij stukjes speculatiegrond?

Erfgenamen komen in de nalatenschap van een overleden familielid kleine kavels landbouwgrond tegen. Bij de erfbelasting leidt dat tot discussie over de waarde van de grond. Telt het hoge aankoopbedrag of de lagere agrarische waarde?
BeheerderHuwen schenken erven