THEMA

HUWEN SCHENKEN ERVEN

Hier vindt u alles dat voor u als adviseur, accountant of boekhouder binnen de onderwerpen huwen, schenken en erven belangrijk kan zijn.

De inhoud van deze themapagina

Binnen dit thema vindt u blogs, kennisdocumenten, webinars en een stroomschema op het gebied van huwen, schenken en erven voor zover fiscaal relevant,

bijvoorbeeld over de ontwikkelingen binnen het huwelijksvermogensrecht en alles over schenkvrijstellingen.

Familiebedrijven dragen eerder over uit angst voor belastingaanslag

Omdat belastingvrijstelling op de formatietafel ligt komt de overdracht van familiebedrijven in versnelling.

Verhoging erfbelasting op de formatietafel

Veel politieke partijen willen de ongelijkheid in Nederland verkleinen. De focus ligt daarbij vaak op inkomensongelijkheid. En dat terwijl de vermogensongelijkheid veel groter is. Een lastenverzwaring in de schenk en erfbelasting zou een mooi onderwe...

Nieuwe regels belastingrente bij erfbelasting vanaf 2021

Vanwege achterstanden in de verwerking van aangiften erfbelasting berekende de Belastingdienst tijdelijk geen belastingrente over de erfbelasting. Omdat inmiddels het normale verwerkingsritme van de aangiften erfbelasting bij de Belastingdienst berei...

Nederlandse bedrijfsopvolgingsregeling te streng volgens KPMG

Het Nederlandse regime bij bedrijfsopvolging is rigide vergeleken met andere Europese landen. Nederlanders die een bedrijf erven zijn weliswaar deels vrijgesteld van erf- en schenkbelasting maar krijgen wel te maken met strenge eisen van de Belasting...

Fiscus zit Nederlandse zwartspaarders op de hielen

Nederlanders die ooit dachten onopgemerkt hun spaargeld in Zwitserland te stallen raken in het nauw. De Zwitserse belastingdienst gaat extra informatie delen met Nederland over mensen die een rekening hadden bij de Zwitserse bank UBS. Het bankgeheim ...
BeheerderHuwen schenken erven