Nextens IB Dashboards

De fiscale situatie van uw cliënt direct in beeld

1 beeld zegt meer dan 1000 cijfers

Nextens blijft de mogelijkheden van het online platform verder ontwikkelen. En als adviseur wordt het steeds belangrijker om samen met uw klant naar de toekomst te kijken. Daarom hebben we 6 dashboards ontwikkeld die de fiscale situatie van uw cliënt overzichtelijk in beeld brengen.
Met deze unieke Nextens IB Dashboards kunt u uw klant visueel de ontwikkelingen in de aangiften in de loop van de jaren laten zien. En het biedt u daarmee een belangrijk hulpmiddel bij uw klantgesprek. U gaat hiermee net een stap verder dan uw concurrent.

Log in en neem een kijkje in een klantdossier!

Dashboard overzicht

Met het overzichtsdashboard * ziet u in één oogopslag de belastingdruk van uw klant en hoe deze is verdeeld over de boxen. De diagrammen laten u zien of de druk optimaal over de boxen is verdeeld. Door het kleurgebruik ziet u direct het verschil tussen inkomsten, belastingen en kosten.

* klik op de afbeelding om deze te vergroten


Dashboard Box 1 – inkomen uit werk en woning

Dit dashboard * geeft u inzicht in de meest voorkomende posten die in mindering zijn gebracht op het inkomen van uw cliënt. Doordat de grafieken meerjarig zijn, kunt u zien of de uitgaven een gelijke trend volgen als voorgaande jaren. Heeft uw cliënt een partner? U kunt de posten voor de aangever, partner of beiden bekijken door gebruik te maken van de filters.

* klik op de afbeelding om deze te vergroten


Dashboard Box 2 – Aanmerkelijk belang

Dit dashboard * bestaat uit een aantal grafieken die de ‘Inkomen uit aanmerkelijk belang’ en ‘vervreemdingsvoordelen’ weergeven.  Hierin zijn de voordelen opgenomen nadat de kosten hierop in mindering zijn gebracht. Als de situatie het toelaat kunt u de voordelen in een jaar laten vallen, zodat de mogelijkheid tot verliesverrekening niet verloren gaat.

* klik op de afbeelding om deze te vergroten


Dashboard Box 3 – Vermogen

In het dashboard Vermogen *  ziet u het box-3-vermogen van uw cliënt van meerdere jaren grafisch weergegeven. Binnen dit dashboard kunt u het vermogen van verschillende kanten bekijken:

  • Het overzicht: hier wordt het vermogen uiteengezet in een gedeelte waarover wel en een gedeelte waarover geen belasting wordt geheven. Hierdoor ziet u of de vrijstelling beter te benutten is en uw cliënt minder belasting hoeft te betalen over zijn vermogen
  • Vast en flexibel vermogen: deze grafieken kunnen u helpen bij het opstellen van de schenkingsplannen doordat u snel ziet hoe beide verschillen zijn opgebouwd.

* klik op de afbeelding om deze te vergroten


Dashboard Onderneming

Het dashboard Ondernemingen * geeft u een visuele representatie van de fiscale situatie van de IB-ondernemer over meerdere jaren. Hierbij wordt onder andere onderscheidt gemaakt tussen:

  • Winst uit onderneming: In het eerste diagram ziet u in welke mate de commerciële winst van alle ondernemingen van de ondernemer worden meegenomen in de belastingberekening.
  • Fiscale correcties: hier ziet u de voornaamste correctiefactoren uitgesplitst.
  • Ondernemingsvermogen t.o.v. oudedagsreserve: hier ziet u of uw cliënt voldoende heeft opgebouwd om van zijn oudedag te genieten.

* klik op de afbeelding om deze te vergroten


Dashboard Jaarstukken

Met het dashboard Jaarstukken * krijgt u een inkijk in de financiële status van de onderneming van uw cliënt. Drie thema’s geven u een dwarsdoorsnede van de onderneming: De financiering op korte termijn; De algehele financiering (solvabiliteit) en de winstgevendheid. Waar mogelijk zijn de algemene drempelwaardes aangegeven. Met behulp van dit dashboard ziet u snel de zwakke plekken van een onderneming.

* klik op de afbeelding om deze te vergroten


Loran GailliaertDashboards klantenpagina