Vooruitblik Prinsjesdag 2020

Silvester Schenk: "Het blijft wonderbaarlijk stil"

Interview

28 augustus 2020


“Het lijkt erop dat het kabinet nog niet echt bezig is met Prinsjesdag”, stelt Sylvester Schenk, directeur van het Register Belastingadviseurs (RB). “Ik kan me niet voorstellen dat dit zo is, maar het is wel een feit: het is op dit moment wonderbaarlijk stil. Corona en de tweede golf die eraan komt, lijken op dit moment ook fiscaal gezien veel belangrijker.”

Prinsjesdag staat weer voor de deur en net als vorig jaar bespreken we het Belastingplan de dag erna met een aantal fiscaal experts tijdens Studio Nextens. Een van de experts die ook dit jaar aan tafel zit is Sylvester Schenk. Hoewel de inhoud van het plan vooralsnog een mysterie is, heeft hij wel een aantal wensen.

Remmen en gas geven

“Corona heeft een grote invloed op de maatregelen die aangekondigd gaan worden”, voorspelt Schenk. “Daarbij zal je een tegenstrijdige beweging zien: enerzijds remmen en tegelijkertijd gas geven. De economie dreigt op z’n kont te vallen. In dit kader kan ik mij voorstellen dat een aantal stimuleringsmaatregelen opnieuw getroffen of verlengd worden. Aan de andere kant zal het ministerie de schatkist ook weer moeten vullen en zal je ook op dit vlak aanpassingen zien in het Belastingplan.”

Na prinsjesdag direct op de hoogte van de veranderingen?Meld u aan voor Studio Nextens

Uitstel van betaling voor 2 jaar

Welke stimuleringsmaatregelen zouden er dan moeten komen? “Het RB pleit onder meer voor uitstel van fiscale terugbetalingsverplichtingen in het kader van de inkomsten- en omzetbelasting van twee jaar voor bedrijven die door de coronacrisis in de moeilijkheden zitten. Er is al een regeling, waarmee uitstel tot 1 oktober aangevraagd kon worden, maar veel bedrijven zijn hiermee nog niet uit de gevarenzone. Er zijn bedrijven die nog niet eens op de helft van hun omzet van voor de coronacrisis zitten. Nu de opgespaarde belasting betalen, zou in veel gevallen erg hard aan kunnen komen. Dit geldt overigens ook voor het eventueel terugbetalen van coronasteun vanwege een verkeerde inschatting of niet voldoen aan de voorwaarden.”

“De verlenging van de regeling staat wel op de agenda van het ministerie, maar hierbij wil zij een vorm van maatwerk, waarbij aan administratieve voorwaarden voldaan moet worden. Gelet op de enorme aantallen belastingplichtigen die hierop beroep zullen doen, pleiten wij voor een generieke uitstel van betaling. Uiteraard zal dit wel aan voorwaarden gebonden zijn en misschien wel aan een plafond van bijvoorbeeld 50.000 euro. Daarmee zou de bulk van alle gevallen al geholpen zijn. Dit voorstel bespaart de ondernemers en de fiscus bovendien handenvol tijd en kosten.”

Fiscaal beleid bij rampen

“Voor de agrarische sector ligt er standaard een plan klaar met fiscaal beleid bij rampen en andere catastrofes. Denk bijvoorbeeld aan overstromingen of dierziektes. De maatregelen variëren van het eerder opleggen van aanslagen die negatief zijn (zodat voorlopige verliesverrekening kan plaatsvinden) tot uitstel van betaling. Misschien moeten we dit ook van stal gaan halen om het hele mkb te steunen."

Tijdelijke btw-verlaging

“Ook pleit ik voor een tijdelijke btw-verlaging van 3 procent voor de sectoren die het nu moeilijk hebben. Dit heeft het Verenigd Koninkrijk ook gedaan, maar wordt door het ministerie nog niet enthousiast ontvangen”, aldus Schenk.

Verruiming carry back periode

“We hebben bovendien opnieuw verzocht om de carry back periode van de vennootschapsbelasting te verruimen. We zouden graag zien dat de verliesverrekening in de inkomsten- en de vennootschapsbelasting op één lijn gebracht worden. Concreet betekent dit een verruiming van de carry back periode in de vpb van 1 naar 3 jaar. Ook hiervoor zou een plafond kunnen gelden. Met enkele miljoenen is het gros van de ondernemers in het mkb op dit punt al uit de brand.”

Coronasteun terugbetalen

“Dit brengt mij op het volgende, want hoe gaat de steun terugbetaald worden? De afgelopen maanden vlogen de miljarden je om de oren. Van huis-aan-huis-bladen tot sexwerkers, iedereen kreeg steun. Niet ten onrechte waarschijnlijk. Maar op een gegeven moment moet de schatkist ook weer aangevuld worden. Ik ben benieuwd of hier met Prinsjesdag al plannen over bekend worden gemaakt. Mogelijk wachten ze hier nog even mee, om de koopkracht niet nu al af te tappen.”

Wat voor maatregelen zouden we kunnen verwachten? “In het verleden hebben we wel eens bijzondere maatregelen gezien. Denk aan ‘extra heffing ineens’ of een tijdelijke terugkeer van de vermogensbelasting. Als het kabinet echt geld wil, dan zullen ze iets met de btw moeten gaan doen. Dit gaat wel ten koste van de koopkracht. En als je te vroeg koopkracht aftapt, heb je kans dat de economie weer inzakt.”

‘Kom niet met grote belastingherzieningen’

“Mijn advies voor Prinsjesdag is: kom niet met grote belastingherzieningen. Schuif dat maar een jaartje door.”

Na prinsjesdag praten wij na over het nieuwe belastingplan.Meld u aan voor Studio Nextens

Woensdag 16 september

Studio Nextens: Prinsjesdag 2020

Onze vakspecialisten praten u bij over de fiscale plannen uit de Miljoenennota.

Meld u gratis aan!

Marktleider in aangiftesoftware

Aangifte- en naslag oplossingen

Sinds 1984 fiscaal partner van professionals

Allard JansenInterview: het blijft wonderbaarlijk stil