Vooruitblik Prinsjesdag 2020

Rosalinde van Putt: "Mijn Prinsjesdag-wens? Meer subsidies en minder fiscalisering"

Interview

2 september 2020


“Ik hoop dat we met het Belastingplan 2021 weer een stapje richting pure fiscaliteit gaan”, stelt Rosalinde van Putt, adviseur Loonheffingen bij het Ministerie van Financiën. Rosalinde is zijdelings betrokken bij het Belastingplan en toetst met name de uitvoerbaarheid van de maatregelen. In gesprek met Nextens spreekt zij op persoonlijke titel.”


Wat versta je onder pure fiscaliteit?

"Pure fiscaliteit bestaat niet, dat is een utopie. Iedereen beseft dat je een belasting introduceert, om voor een deel de schatkist te vullen of bepaalde premies te innen. Wanneer je iets wilt stimuleren moet je de afweging maken: ga je het in mindering brengen van de belasting of vorm je een subsidieregeling? Soms is de weg via de belastingen heel direct en makkelijk te ontvangen. Maar kan het onderwerp wel heel ver van het belastingmiddel af staan.

"Het belastingstelsel is mede daardoor heel complex geworden. Ik denk dat we vanaf nu bij iedere maatregel weer na moeten denken: is dit de handigste vormgeving? Bij ieder Belastingplan zouden we weer die afweging van fiscalisering moeten maken en na moeten gaan welke fiscale maatregelen moeten blijven bestaan. We moeten het aantal maatregelen, waar je rekening mee moet houden om je aangifte in te dienen, verminderen.”

Na prinsjesdag direct op de hoogte van de veranderingen?Meld u aan voor Studio Nextens

Maar als je voordeelregelingen afschaft, heb je ook gelijk een financieel nadeel?

"Ja, dat kan. Je kunt natuurlijk als compensatie de tarieven wat naar beneden schroeven. Wat je noemt is ook een voortdurend dilemma. Aan de ene kant willen werkgevers en belangenorganisaties vereenvoudiging in de toepassing. Maar tegelijkertijd zien ze ook bepaalde dossiers waar ze graag voordeelregelingen in willen. Dat schuurt.”

Wat zou er concreet moeten gebeuren om richting die pure fiscaliteit te gaan?

"Iedereen kan dit inkoppen door te zeggen dat er een hervorming moet komen van het belastingstelsel. Maar als light-variant zou je eraan kunnen denken om bepaalde faciliteiten af te schaffen."

"Ik heb zelf ook een tijd in een adviespraktijk mogen werken. Toen was het voor mij heel duidelijk dat werkgevers, maar ook degenen die loonadministraties voeren en aangifte doen, fiscaliteit als heel complex ervaren. Er ging ook veel mis. Dit kwam door de wetgeving, met alle voordeelregelingen en faciliteiten."

"Een typische afschaffing uit het verleden waar ik groot voorstander van was, was de toenmalige premiekorting. Je zag dat werkgevers voor het toepassen van de premiekorting veel zaken moesten toetsen. Daar ging het dan ook vaak mis in de onderbouwing. Het is een lastige regeling, waarbij de werkgever vooraf dingen fout doet. Dan denk ik: waarom zou daar niet een voorafgaande toets kunnen plaatsvinden in een subsidievariant?"

"We moeten ons blijven afvragen welk vehikel het beste is. De ene keer is dit een fiscale faciliteit, maar de andere keer leent een subsidie zich hier veel beter voor. Ik ben geen voorstander van het altijd maar fiscaliseren. Met een subsidie zorg je er ook voor dat het geld bij een bepaalde groep terecht komt, maar dan op een andere manier. Dat laten de corona-maatregelen zien.”

Na prinsjesdag praten wij na over het nieuwe belastingplan.Meld u aan voor Studio Nextens

Woensdag 16 september

Studio Nextens: Prinsjesdag 2020

Onze vakspecialisten praten u bij over de fiscale plannen uit de Miljoenennota.

Meld u gratis aan!

Marktleider in aangiftesoftware

Aangifte- en naslag oplossingen

Sinds 1984 fiscaal partner van professionals

Allard JansenInterview: Mijn Prinsjesdag-wens? Meer subsidies en minder fiscalisering