THEMA

ALTERNATIEVEN BOX 3: VERMOGEN OVERHEVELEN NAAR BOX 2

Vanaf 2017 zijn er in box 3 drie vermogensschijven met elk een eigen verdeling van sparen en beleggen. De bedoeling is om het forfaitaire rendement beter te laten aansluiten bij het gemiddeld behaald werkelijk rendement. De wijziging van box 3 gaat uit van de aanname dat kleinere vermogens meer sparen en hogere vermogens meer in beleggingen deelnemen. De effectieve belastingdruk voor hogere vermogens is daardoor met ingang van 2017 hoger dan ervoor. Er zijn alternatieven voor box 3 voor

vermogenden zoals het overhevelen van het vermogen naar box 2, zoals onderbrengen in een BV, een open fonds voor gemene rekening (OFGR) of een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI). Wanneer is het gunstig om daarnaar te kijken?

Download kennisdocument

In dit document wordt het volgende besproken:

  1. alternatieven in box 2:
  2. onderbrengen in bv
  3. open fonds voor gemene rekening
  4. een vrijgestelde beleggingsinstelling
  5. de benodigde informatie om te kunnen beslissen of overheveling gunstig is
  6. omslagpunten
  7. tabellen met belastingdruk en omslagpunten
  8. box-hoppen: is dat gunstig?
Share this post