THEMA

LOON EN PERSONEEL

Op deze pagina staat al onze berichtgeving die valt binnen de onderwerpen loon en personeel.

De inhoud van deze themapagina

In dit thema vindt u informatie die relevant is voor uw clienten die ook werkgever zijn of zelfs voor clienten die in loondienst zijn. Praktische blogs, achtergrondartikelen,

actualiteiten en een zogenaamd Snel en to the point inzicht over bijvoorbeeld de werkkostenregeling komen hier aan de orde.

Gevolgen diensttijduitkering voor loonheffingen

U of uw klant heeft een werknemer die ten minste 25 of 40 jaar in dienst is. De werknemer ontvangt een diensttijduitkering ter gelegenheid van zijn jubileum. Wat zijn hiervan dan de gevolgen voor de loonheffingen?

Hoge Raad formuleert gezichtspunten voor gebruikelijkheidstoets vrije ruimte wkr

Op 12 juli 2019 heeft de Hoge Raad de uitspraak gepubliceerd in een procedure over de vraag of de toekenning van (bonus)aandelen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling mag worden ondergebracht.

Krijgt 21-jarige werknemer werkelijk wat hij verdient?

“Je krijgt wat je verdient” een veelgehoord spreekwoord, maar geldt dit straks nog voor de 21-jarige werknemer? Vanaf 1 juli 2019 heeft hij namelijk recht op het volledige minimumloon. Wat zijn de redenen om deze leeftijdsgrens steeds verder naar...

Niets is wat het lijkt?

Wanneer is er nu sprake van winst of onderneming of loon uit dienstbetrekking? Een vraag die onder meer bij pakketbezorgers al jaren speelt. Zo ook in de zaak waarin Rechtbank Noord-Nederland op 7 februari 2019 uitspraak deed.

Brexit: tegen welke condities kunt u in Nederland blijven werken?

Aangezien het Brexit-uitstel is verlengd tot 31 oktober 2019 is nog steeds niet duidelijk óf er een Brexit komt en zo ja in welke vorm. Een Britse werknemer moet er echter rekening mee houden dat deze grote fiscale een sociale zekerheidsgevolgen zal...
BeheerderLoon en personeel