THEMA

KENNISDOCUMENT: UPDATE LOONHEFFINGEN

Vooral het mkb krijgt in 2020 een aantal wijzigingen voor loonheffingen op zijn bordje. Het betreft onder meer een grotere vrije ruimte binnen de werkkostenregeling (wkr). De vrije ruimte bestaat per 2020 uit 1,7% voor de fiscale loonsom tot en met € 400.000 en 1,2% over het meerdere. Andere verruimingen in de wkr betreffen: een gerichte vrijstelling voor de verklaring omtrent gedrag en een ruimere gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten.

Daarnaast beoogt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) het aantal ‘vaste arbeidscontracten’ te stimuleren via een gedifferentieerde WW-premie. Bovendien zijn er versoberingen doorgevoerd in het LIV en het Jeugd-LIV en komen nieuwe ‘groene’ auto’s van de zaak tot 2025 in aanmerking voor een milieukorting op de bijtelling voor privégebruik.

Download kennisdocument

Ben Lubbers geeft 5 maart van 12.00 tot 12.30 een webinar over loonheffingen.


Meld u hier aan >>

Verlaging LIV

Het lage inkomensvoordeel (LIV) is verlaagd per 2020. Het Pensioenakkoord leidt ertoe dat de AOW-leeftijd minder snel wordt verhoogd. Om hier geld voor vrij te maken, is het lage inkomensvoordeel en het jeugd-LIV per 2020 versoberd.  Bij het LIV zijn de twee loongroepen samengevoegd tot één. De maximale tegemoetkoming is verlaagd van € 2.000 (2019) tot € 1.000 (2020). De uren-eis van ten minste 1.248 verloonde uren in het kalenderjaar blijft ongewijzigd.

Het LIV wordt per verloond uur per werknemer berekend. De verloonde uren uit de loonaangifte zijn relevant om drie redenen:

  • Het gemiddelde uurloon van de werknemer wordt berekend door zijn jaarloon te delen door het aantal verloonde uren. Alleen als de quotiënt binnen de uurloongrenzen van het LIV 2020 valt, krijgt de werkgever het voordeel.
  • Werkgevers krijgen alleen LIV voor werknemers die in 2020 minimaal 1.248 verloonde uren hadden.
  • Het LIV is een tegemoetkoming per verloond uur. Als de werkgever te weinig verloonde uren in de loonaangifte invult, krijgt hij geen of minder voordeel uitgekeerd.

Het LIV kent een maximum van €1.000. Als een werknemer bij één werkgever meerdere dienstbetrekkingen heeft, worden alle verloonde uren bij elkaar opgeteld om te beoordelen of wordt voldaan aan de 1.248 uren-eis.

Download kennisdocument

In dit kennisdocument:

  • Wijzigingen Wet tegemoetkomingen loondomein
  • Bijtelling privégebruik auto
  • Werkkostenregeling
  • Premiedifferentiatie WW: de lage WW-premie
Misschien vindt u dit kennisdocument ook interessant:

Hoe gebruikelijk is gebruikelijk loon?


  • Vond u dit bericht waardevol?
Share this post