THEMA

MEESTE WERKNEMERS ZIEN NETTOLOON STIJGEN

Minder belasting

Vooral de inkomens tussen de 2000 en 6500 euro houden onder de streep van hun loonstrook meer geld over. Dit omdat zij door hogere inkomensafhankelijke heffingskortingen minder belasting verschuldigd zijn. Een modaal maandloon (2662 euro) stijgt bijvoorbeeld met zo‘n 12 euro. Bij twee keer modaal gaat het om iets meer dan 60 euro. Hoewel de meeste lonen op de maandelijkse salarisstrook stijgen, valt de toename over een heel jaar bezien wel mee, waarschuwt ADP. De afbouw van heffingskortingen door de overheid zorgt er voor dat er netto juist weer iets minder overblijft van bijzondere beloningen, zoals vakantiegeld. Iemand met een modaal inkomen krijgt hiervan op jaarbasis circa 59 euro minder.

Lage lonen

Niet iedereen gaat er bovendien netto op vooruit. Mensen met lagere lonen, tot 1500 euro per maand, zien hun netto-inkomen juist wat teruglopen. Dit komt doordat de arbeidskorting met ingang van dit jaar op een andere manier wordt berekend. Zij kunnen nog wel veel terugkrijgen van de Belastingdienst, maar dat krijgen zij dan pas later op hun rekening gestort, na de belastingaangifte in 2016. Het gaat volgens ADP om een omvangrijke groep, voornamelijk parttimers en jongeren die tot nog toe nog geen belastingaangifte hoefden te doen.

Meer administratieve lasten

De loonstrookverwerker wijst erop dat het ‘deurmatmomentje’ oftewel het doen van belastingaangifte over het afgelopen jaar, steeds bepalender wordt voor het uiteindelijke nettoloon. Dat leidt tot meer administratieve lasten bij werkgevers en werknemers, en ook de Belastingdienst zelf. Van alle sectoren kent de bouw de grootste stijging van het nettoloon. Iemand die hier anderhalf keer modaal verdient gaat er netto met bijna 3,4 procent op vooruit, aldus ADP. Deze werknemers krijgen een flink hogere arbeidskorting. Ook is er in de bouw geen sprake van een terugval van het vakantiegeld.