THEMA

SNEL EN TO THE POINT INZICHT IN DE WERKKOSTENREGELING

De werkkostenregeling (WKR) is ingevoerd om de ingewikkelde regels voor vergoedingen en verstrekkingen te vervangen door een simpel systeem. De regeling geldt voor alle vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die tot het loon horen. Met ingang van 2015 is de toepassing van de werkkostenregeling (WKR) voor iedere inhoudingsplichtige verplicht. In dit document worden de hoofdlijnen van de werkkostenregeling besproken zoals deze nu gelden.

Download kennisdocument

In dit document komen de volgende onderwerpen aan bod:

  1. Hoofdlijnen en systematiek van de WKR
  2. Loon onder de WKR
  3. Gerichte vrijstellingen
  4. Nihilwaarderingen
  5. Vrije ruimte in de WKR
  6. Concernregeling