THEMA

BIG DATA: GOOGLE EN AMAZON NIEUWE CONCURRENTEN VOOR ACCOUNTANTS

Waarom zijn data zo belangrijk? ‘Omdat de gezamenlijke data van bedrijven een krachtig wapen vormen tegen de concurrerende ontwikkelingen die er in de accountancybranche zijn’, zegt Arent van ’t Spijker. Hij is expert op het gebied van data en heeft meer dan twintig jaar ervaring in informatiemanagement in een scala aan organisaties en bedrijfstakken

De bocht rechtsaf

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat één op de vijf bedrijven met minstens tien werknemers analyses op big data uitvoeren. ‘Big-data-analyse is het gebruik van technieken en softwaretools om vaak grote en ongestructureerde gegevensbestanden te analyseren’, aldus het CBS. ‘Enerzijds gaat het daarbij om eigen datasets, afkomstig van bijvoorbeeld apparaten of sensoren van het bedrijf. Een op de elf bedrijven analyseert deze. Anderzijds voeren bedrijven ook analyses uit op big-databronnen buiten het eigen bedrijf, zoals sociale media (10% van de bedrijven).’

Wat doen bedrijven met die data? Van ’t Spijker noemt het voorbeeld van UPS, een bedrijf dat pakketten bezorgd. ‘UPS heeft alle rittendata verzameld en gekeken welke ritten het goedkoopste zijn. En wat blijkt? De ritten waarin veel bochten naar rechts zitten, zijn het goedkoopst. Sindsdien plannen ze ritten in waarbij ze alleen nog maar rechtsaf hoeven. Ze hebben daar 20 miljoen mee bespaard. En dat alleen maar door handig gebruik van data.’

Nieuwe concurrenten

De Big Four is inmiddels ook hard aan de weg aan het timmeren met het gebruik van big data. Maar niet alleen zij zijn concurrenten voor de kleinere belastingadviseur. ‘Partijen als Amazon, Zalando of Bol.com kunnen met hun systeem heel makkelijk een jaarrekening of belastingaangifte maken met de gegevens van de verkoopadministratie, die ze nu al doen. Google heeft aan de belastingdienst van Amerika gevraagd of zij akkoord zou gaan met een belastingaangifte die gebaseerd is op schattingen in plaats van een absolute waarheid. Het algoritmisch vermogen van Google is enorm. Zij kunnen aangiften maken vanuit alle data waarover zij beschikken, zonder het bedrijf ooit gesproken te hebben.’

Meerwaarde

Van ’t Spijker wil met deze boodschap de accountants en belastingadviseurs niet bangma-

Arent van 't Spijker

ken, maar bewustmaken. ‘Zij kunnen niet meer naar hun bedrijf kijken als een losse entiteit in de competitieve markt. Combineer de data van bedrijven zodat het een enorm krachtig wape

n is tegen de ontwikkelingen die voor de branche concurrerend zijn. De echte waarde zit in het persoonlijk advies, begeleiding en bedrijven het gevoel van zekerheid geven. Dat kunnen ze combineren met de kracht van het doorrekenen van volume aan data.’

Groei stap voor stap

Het advies van Van ‘t Spijker: groei stap voor stap. ‘Je bent nooit te laat met het inzetten van big data. Begin met het analyseren van simpele data en bouw dat steeds verder uit. Ga nadenken over hoe je met elkaar kunt samenwerken. Dat creëert kansen om je klanten beter te helpen. Dit alles met behoud van de privacy natuurlijk. Mettertijd kan Nextens daar een goed platform voor bieden.’

Mogelijkheden analyse van data

En daar heeft Van ’t Spijker gelijk in. Data analytics bestaat uit vier treden: wat gebeurde er, waarom gebeurde het, wat zal er gaan gebeuren en waarom zal het gaan gebeuren. ‘Met de ontwikkeling van Nextens zitten we nu in de eerste fase: het visualiseren van de data’, zegt Tamara de Jong, uitgever van Nextens. ‘Maar uiteindelijk ontwikkelen we door naar de vierde fase: waarom zal het gaan gebeuren. Vanuit de kennisbank FiscaalTotaal zijn we altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. We streven er naar om steeds snel nieuwe analyses en zoekmogelijkheden toe te voegen zodat een accountant van te voren kan inspelen op deze wijzigingen. De software kan de accountant ook ondersteunen met het inzichtelijk maken van bepaalde trends bij zijn klanten. ‘Stel: iemand nadert zijn pensioen en wil nadenken over zijn bedrijfsoverdracht’, geeft De Jong als voorbeeld, ‘dan wil hij natuurlijk weten of hij genoeg vermogen heeft om van te leven en hoe veel dat is. Door data analytics kan de data van de aangiften van verschillende jaren in kaart worden gebracht en kan er een trend uit worden opgemaakt. Dat geeft meer inzicht dan alleen een aangifteformulier. Doordat Nextens deze trends en ontwikkelingen inzichtelijk maakt, helpt de software een accountant om meerwaarde te creëren voor zijn klant.’

Verder lezen over nieuwe technologieën in het fiscale vak?

Kijk op onze themapagina Nieuwe Technologieën >>
Share this post