THEMA

16 PROCENT VAN DE FISCALISTEN ZOEKT ANDER WERK

Top 5

  1. Belastingdienst
  2. Rechtelijke macht
  3. BDO belastingadviseurs
  4. PwC/Wetenschappelijk onderwijs
  5. Loyens & Loeff
Aldus het Onderzoek Werken in de Fiscaliteit van Berenschot en Sdu. Er namen 307 fiscalisten aan het onderzoek deel, afkomstig uit verschillende sectoren.

Werkgever Belastingdienst

De Belastingdienst is niet alleen een grote werkgever met een aanzienlijke diversiteit aan banen, maar je krijgt er als medewerker ook snel veel verantwoordelijkheid, meent Hermans, directeur van het Employability Center. Wat ook een rol speelt is dat de Belastingdienst de afgelopen tijd vele honderden mensen heeft aangenomen. Ook zou de work-life balance bij de Belastingdienst evenwichtiger zijn dan bij de advieskantoren.

Zorgen

Fiscalisten maken zich door de aantrekkende conjunctuur nu duidelijk minder zorgen dan in voorgaande jaren. De top drie van grootste zorgen:
  1. bezuiniging arbeidsvoorwaarden, bevriezing salaris;
  2. voortduren economische recessie;
  3. afname vraag naar producten en diensten.
Een zorg die niet in de top drie staat, maar met 15% wel hoog scoort (positie 5) is de negatieve publiciteit rond het fiscale vak.

Nullijn

Vergeleken met andere sectoren wordt de laagconjunctuur in de fiscaliteit minder sterk gevoeld. Toch werd ook hier bij 28% van de organisaties gevraagd aan medewerkers om in te leveren. Dat gebeurde vooral door het afzien van de reguliere salarisverhoging ('nullijn').

Kosten opleiding

Opvallend is dat het aantal fiscalisten dat zegt een eigen bijdrage te leveren in de financiering van opleiding, training of cursus toeneemt: 18% in 2014 tegen 14% in 2012. Vaak gaat het daarbij om een forse bijdrage: 56% van de respondenten geeft aan meer dan driekwart van de kosten zelf te hebben opgehoest. Bij 10% van de organisaties in de fiscaliteit wordt demotie toegepast, terwijl het bij 8% van de organisaties wordt onderzocht (bij 57% van de organisaties is het niet aan de orde). Daarmee wordt demotie als instrument in het kader van employability bij fiscalisten relatief weinig toegepast: uit onderzoek blijkt dat 28% van de Nederlandse organisaties demotie toepast, en 20% de mogelijkheden onderzoekt.

16% zoekt ander werk

Op dit moment is 16% van de fiscalisten op zoek naar ander werk. Dat is minder dan in voorgaande jaren. Fiscalisten lijken sowieso meer honkvast dan andere beroepsgroepen. Hoewel slechts 16% van de fiscalisten ander werk zoekt, zegt 32% te zijn benaderd door een headhunter.