THEMA

2017 WAS UITSTEKEND JAAR VOOR PENSIOENFONDSEN

Dekkingsgraad

De gemiddelde dekkingsgraad geeft aan in welke mate de pensioenfondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Met een gemiddelde van 108% zijn de pensioenfondsen nog niet helemaal gezond, maar wel op de goede weg.

Dekkingstekort

De beleidsdekkingsgraad, die leidend is bij beslissingen over kortingen en indexatie, is in 2017 gestegen van 98 naar 106%. Dit is hoger dan het wettelijk vereiste minimum van 104,3%. Volgens Aon is de verwachting dat slechts enkele fondsen het jaar afsluiten met een dekkingstekort.

Minder pensioenfondsen

Het aantal pensioenfondsen is in het afgelopen jaar snel gedaald. Door consolidatie zijn er nog ongeveer tweehonderd fondsen over. Aon verwacht dat er uiteindelijk ongeveer honderd grote pensioenfondsen overblijven.