THEMA

2E 'NIEUWSBRIEF LOONHEFFINGEN 2018' GEPUBLICEERD

Nieuw

In de 2e uitgave heeft de Belastingdienst 7 nieuwe onderwerpen toegevoegd (punt 12 tot en met 18):
 • Alleenstaande-ouderenkorting geldt ook voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen
 • Overgang van overheidswerkgever gelijkgesteld met overgang ‘gewone’ werkgever voor gedifferentieerde premie Whk
 • Berekening jaarloon pseudo-eindheffing voor excessieve vertrekvergoedingen wijzigt
 • Fictieve dienstbetrekking niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen wordt afgeschaft
 • Aandelenoptierechten voor werknemers van innovatieve starters (start ups) minder belast
 • Nieuwe cao-code 727 vervangt aantal bestaande cao-codes
 • Beperkte groep werkgevers kan binnen 3 jaar opnieuw eigenrisicodrager voor de WGA worden

Onderwerpen

In de nieuwsbrief vindt u verder informatie over de volgende onderwerpen:
 • Nieuw vanaf 1 januari 2018: loonkostenvoordelen
 • Nieuw vanaf 1 januari 2018: jeugd-LIV
 • Nieuwe bedragen lage-inkomensvoordeel
 • Premiekortingen verdwijnen
 • Premievrijstelling marginale arbeid verdwijnt
 • Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten
 • AOW-leeftijd omhoog naar 66 jaar
 • Pensioenleeftijd omhoog naar 68 jaar
 • Werkbonus vervalt
 • Veranderingen risicopremiegroep grafische sector
 • Veranderingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag