THEMA

4E 'NIEUWSBRIEF LOONHEFFINGEN 2018' GEPUBLICEERD

Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave

In de 4e uitgave heeft de Belastingdienst 3 onderwerpen toegevoegd:
  • Lage percentage sectorpremie: verruiming, verduidelijking en wijziging van het gebruik
  • Afkoopkortingen in 2018 bij afkoop pensioen in eigen beheer
  • Bedragen lage-inkomensvoordeel 2018
De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018 zijn daardoor verplaatst van punt 20 naar punt 23.

Verbeteringen

Verder heeft de Belastingdienst een aantal onderwerpen verbeterd en uitgebreid, waaronder:
  • Bij punt 1.1 is de tekst van de 1e 2 alinea's onder 'Per werknemer krijgt u maar 1 loonkostenvoordeel uitbetaald' herschreven en samengevoegd tot 1 alinea.
  • Bij punt 1.3 is de 2e alinea onder 'Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?' uitgebreid.
Tot slot:
  • Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2017' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2018'.
  • Overal zijn de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2018 verschijnt.
  • Er zijn enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen.