THEMA

HOUDERS AANDELEN AAN TOONDER STRAKS NIET LANGER ANONIEM

Effectenrekening

Door dit wetsvoorstel kan in de toekomst aan de hand van een effectenrekening – of met het aandeelhoudersregister van een naamloze vennootschap – eenvoudig worden vastgesteld wie een aandeel aan toonder in handen heeft. Wie papieren aandelen aan toonder heeft, kan zijn stukken inleveren bij de vennootschap die ze heeft uitgegeven en krijgt hiervoor in de plaats een aandeel op naam.

Terrorisme

Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat de aandelen worden misbruikt voor de financiering van terrorisme of voor belastingontduiking en witwassen. Hiermee volgt het kabinet de aanbevelingen van het Global Forum en de Financial Action Task Force (FATF). Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Luxemburg en België, hebben al soortgelijke maatregelen genomen.

Integriteit

De minister heeft in een toelichting aangegeven dat de afschaffing van de aandelen aan toonder bijdraagt aan de integriteit van het financiële stelsel.