THEMA

AANLEVEREN KREDIETRAPPORTAGES AAN BANKEN WORDT MAKKELIJKER

Feedback

SBR Banken heeft feedback gekregen van de grotere accountantskantoren en deelnemers van de expertgroep Bankentaxonomie over de aanlevering van kredietrapportages. Op basis van die feedback is besloten dat alleen nog enkelvoudige rapportages en/of geconsolideerde rapportages op basis van de juridische structuur zullen worden uitgevraagd en dus niet meer op basis van het kredietcomplex.

Eenvoudiger proces

Het uitvragen van rapportages op basis van de juridische structuur betekent voor de intermediair een eenvoudiger proces dat beter aansluit bij de KvK-deponering, zo concludeert SBR Banken. De intermediair kan het werk uitvoeren binnen de bekende werkafspraken en regelgeving.

Handleiding aangepast

Als gevolg van de wijziging is de gebruikershandleiding van de SBR voor het opstellen van kredietrapportages op een aantal punten verduidelijkt.