THEMA

AANMELDEN VERMINDERING VERHUURDERHEFFING MOGELIJK VANAF 1 APRIL 2017

Voorwaarden gewijzigd

Op 31 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing aangenomen. Dit jaar zijn de voorwaarden voor de regeling gewijzigd. De wijzigingen gelden grotendeels voor investeringen gedaan per 1 januari 2017.

Vermindering verhuurderheffing

Met de Regeling Vermindering Verhuurderheffing (RVV) krijgen belastingplichtige verhuurders fiscale vermindering op de verhuurderheffing. Het gaat om verhuurders die investeren in huurwoningen waarvan de huurprijs niet hoger is dan de liberalisatiegrens. De hoogte van de vermindering hangt af van de investering en de locatie waar de huurwoning zich bevindt.

Investering

De hoogte van de vermindering verhuurderheffing is dus mede afhankelijk van de investering in de huurwoningen:
  • Verbouw van niet voor bewoning bestemde ruimten tot huurwoningen: €10.000 per gerealiseerde huurwoning bij een investering van ten minste €25.000.
  • Sloop van huurwoningen: €15.000 per gesloopte huurwoning bij een investering van ten minste € 37.500.
  • Samenvoeging van huurwoningen ten einde een of meer huurwoningen te verkrijgen: €15.000 per huurwoning waarmee het aantal huurwoningen door die samenvoeging is verminderd bij een investering van ten minste €37.500.
  • Bouw van huurwoningen: €15.000 per gebouwde huurwoning bij een investering van ten minste €37.500.
  • Kleinschalige verbouw van huurwoningen: €10.000 per verbouwde huurwoning bij investering van ten minste € 25.000.
  • Grootschalige verbouw van huurwoningen: €15.000 per verbouwde huurwoning bij een investering van ten minste € 37.500

Locatie

De regeling houdt ook rekening met omvangrijke, maatschappelijk gewenste investeringsopgaven waar verhuurders in bepaalde gebieden mee worden geconfronteerd. Op basis daarvan wordt een onderscheid gemaakt:
  • aanpak woningvoorraad in Rotterdam-Zuid (enkele deelgemeenten);
  • sloop/samenvoeging woningen in krimpgebieden;
  • verbouw van vastgoed met niet-woonfunctie naar woonfunctie.

Aanmelden

De mogelijkheid tot het aanmelden van (voorgenomen) investeringen onder de nieuwe voorwaarden is mogelijk per 1 april 2017.