THEMA

AANPAK ADRESFRAUDE LOONT

Besparing van 14 miljoen

De proef van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit levert de schatkist sinds 2015 al een besparing op van een geschatte 14 miljoen aan onterecht verstrekte uitkeringen, toeslagen of oninbare boetes en belastingen. Deze aanpak wordt in ieder geval de komende 8 jaar voortgezet en uitgebreid naar meer gemeenten.

Kwaliteit Basisregistratie Personen

Naast het opsporen van adresfraude wordt ook de kwaliteit van de Basisregistratie Personen (BRP) bevorderd. Hierin staan gegevens van alle inwoners van Nederland, zoals het adres. De adresgegevens in de BRP kloppen nu voor 97%. De overige 3% bestaat daarmee niet allemaal uit fraudeurs, maar ook uit mensen die aan het verhuizen zijn. De Landelijke Aanpak Adreskwaliteit is ontwikkeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken samen met de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Financiën, hun uitvoeringsorganisaties en meer dan 160 gemeenten.