THEMA

AANTAL BIJSTANDSUITKERINGEN SINDS JAREN WEER GEDAALD

45-plussers

Vooral in de groep 27- tot 45-jarigen nam het aantal bijstandsgerechtigden af. Onder 45-plussers nam het aantal uitkeringen wel toe, evenals onder mensen met een niet-westerse achtergrond. In totaal kregen eind 2017 ongeveer 514.000 mensen een bijstandsuitkering. Het merendeel van hen heeft een niet-westerse achtergrond.

Asielzoekers

Het CBS zegt dat de verschillen per regio groot kunnen zijn. Dit komt onder meer door de invloed van de plaatselijke arbeidsmarkt, het gemeentelijke beleid en de aanwezigheid van asielzoekers.