THEMA

‘ACCEPTEREN VAN COMPENSATIE HERSTELKADER RENTEDERIVATEN KAN VEEL GELD KOSTEN’

Brief

Deze weken valt bij veel renteswapbezitters van Rabobank en ABN AMRO Bank een brief op de mat met daarin een aanbod voor een voorschot op de compensatie uit het Herstelkader Rentederivaten. Banken bieden dit voorschot omdat de algehele afwikkeling en definitieve voorstellen steeds verder vertraging oplopen. Het voorschot betreft een deelbetaling van het later uit het Herstelkader te ontvangen hogere bedrag. Doorgaans bedraagt dit 80% van de coulancevergoeding. De banken omschrijven het voorschot als een inschatting van de te ontvangen coulancevergoeding. De coulancevergoeding is één van de schadecomponenten uit het Herstelkader.

Afweging

Renteswapschadeclaim raadt renteswapbezitters aan om de afweging bij het wel of niet accepteren van het voorschot samen met de accountant of boekhouder te doen aangezien er fiscale aspecten aan zitten. Met het accepteren van het voorschot worden er geen rechten verspeelt. Het uiteindelijke aanbod kan altijd nog door de renteswapbezitter geweigerd worden, maar dan moet het voorschot wel worden terugbetaald.

Accepteren

Indien het voorschot wordt geaccepteerd wordt het geld ook in 2017 ontvangen. Dit houdt in dat het bij de omzet in 2017 wordt opgeteld en derhalve in de belastingheffing 2017 wordt meegenomen. In bepaalde sectoren, met name de melkveehouderij en scheepvaart, is 2017 tot nu toe een goed jaar geweest. Het gevolg is dan dat het voorschot mogelijk in een hogere belastingschijf tegen een hoger tarief wordt belast. In dit soort gevallen kan het fiscaal voordeliger zijn wanneer het bedrag in 2018 wordt uitgekeerd.