THEMA

ACCOUNTANCY SECTORUPDATE: IS UW BUSINESSMODEL TOEKOMSTBESTENDIG?

Omzet samenstelpraktijk onder druk

De vooruitzichten voor 2013 zijn gematigd positief, hoewel de markt onder druk blijft staan door de verslechterde economische omstandigheden. De branche moet kijken naar kostenverlagingen en omzetverhogende mogelijkheden. In de samenstelpraktijk staat de omzet het meest onder druk. Concurrentie komt niet alleen uit de branche zelf, maar ookuit de IT-sector. Kantoren moeten in IT investeren om processen efficienter en zo goedkoper te maken.

Jaarrekening

De toegevoegde waarde voor een accountant ligt niet meer op het gebied van het maken van een jaarrekening. Dit is wel de manier om bij de klant aan tafel te komen. Daarnaast is digitalisering een belangrijke factor. Digitalisering kan namelijk leiden tot toename van data die een accountant weer naar relevante informatie voor de klant kan omvormen. Concurrentie met softwareontwikkelaars is niet vereist indien de toegevoegde waarde in het opstellen en vertalen van managementrapportages wordt gezocht. Op deze manier wordt het IT-systeem een faciliteit die een accountantskantoor helpt met het behouden van de klantrelaties.

Investeringen

Vroeger werden medewerkers en een partner vakinhoudelijk beoordeeld. Nu is het van belang om over meer bedrijfskundige kennis te beschikken. Naast vakinhoud is het thans belangrijk om als een ondernemer op te treden, te zoeken naar kansen en mogelijkheden in de markt en investeringen te doen.

Alternatieve inkomstenbronnen

Door digitalisering zijn er minder werknemers nodig voor het opstellen van een jaarrekening. Dit heeft een grote impact op het businessmodel van de accountant. Daarom is het belangrijk om een ''first mover'' te zijn door bijvoorbeeld zelf tarieven vast te stellen. Ook kan dit door te investeren in personeel en ICT. Daarnaast is differentiatie in distributie en prijs een belangrijke factor.

Blijven innoveren en investeren

Voor de accountancy-branche is het noodzakelijk om te blijven innoveren en investeren. Tevens moet er gewerkt worden met alternatieve inkomstenbronnen. Men moet op alle veranderingen kunnen inspelen. Niet alleen het uitbreiden van de adviespraktijk is een middel om de omzet te verhogen. Ook het hebben van onderscheidend vermogen is een omzetverhogend factor. Kortom: de accountancysector moet investeren in haar eigen toekomst. Download: Accountancy Sectorupdate: is uw businessmodel toekomstbestendig?