THEMA

ACCOUNTANT ALS DESKUNDIGE BIJ HERSTRUCTURERING

Herstructurering

De Wet homologatie onderhands akkoord ter voorkoming van faillissement heeft als doel het eenvoudiger te maken voor ondernemingen in financiële moeilijkheden een faillissement te voorkomen. Hierbij kan door de rechtbank een deskundige worden benoemd. De sanering en herstructurering van schulden wordt goedgekeurd (homologeren) als daarmee het faillissement van de schuldenaar kan worden voorkomen. Het reorganiserend vermogen van ondernemingen kan zo worden versterkt om te voorkomen dat schuldeisers de belangen van de onderneming en betrokken partijen schaadt door een herstructurering tegen te houden.

Onafhankelijk

In het huidige wetsvoorstel is een faillissementsaanvraag alleen te schorsen als de schuldenaar al een aanbod gedaan heeft. Dit komt niet overeen met een Europese ontwerprichtlijn. Volgens de commissie zou dan ook al bij aanvang van een herstructurering het bedrijf beschermd moet worden, schrijft de NBA. In de ogen van de Commissie MKB zijn de huidige partijen die op dit moment herstructureringen van grote ondernemingen begeleiden niet altijd passend voor dezelfde werkzaamheden in het mkb, aldus het NBA. De mkb-ondernemer moet de mogelijkheid hebben zelf een “onafhankelijke accountant met een passende aanvullende opleiding” als deskundige aan de rechtbank voor te stellen. De rechtbank heeft dan vervolgens een toetsende taak.