THEMA

ACCOUNTANTS BLIJVEN GEWILD

Tekort aan ervaren finance professionals

Er is veel vraag naar finance professionals. In het derde kwartaal van 2015 is de vraag met maar liefst 49% gegroeid. Het afgelopen kwartaal zijn bijna 15.000 vacatures gemeten. Vooral de stijgende vraag naar Business analisten met financiële achtergrond is opmerkelijk. Deze steeg met maar liefst 63% ten opzichte van het derde kwartaal van 2014.

Big Data stuwt vraag naar Business analisten

Volgens Ansco Dokkum, Directeur Yacht Finance, is er een verband tussen de populariteit van Big Data en de vraag naar Business analisten: 'Doordat bedrijven steeds meer met Big Data werken en deze gegevens correct geanalyseerd en geïnterpreteerd moeten worden, is er steeds meer behoefte aan specialisten die dat heel goed kunnen. Begin 2013 was er vrijwel geen vraag naar deze beroepsgroep, maar nu wordt het steeds moeilijker om Business analisten te vinden die specialisme in het vak Finance en Reporting combineren met kennis van IT systemen en middelen.'

Project Controllers

Ook Project Control wordt steeds belangrijker volgens Yacht. De afgelopen drie jaar zijn er 20.000 vacatures geplaatst voor de functie van Financial controller. Opvallend is dat in ruim 23% van die vacatures gevraagd wordt om een Project controller. Nog elke maand neemt dit percentage toe. Yacht stelt dat deze vraag voort vloeit uit de behoefte tot innovatie, wat vaak op projectbasis georganiseerd wordt. Bedrijven gaan meer investeren en innoveren waarbij risico management essentieel is. De Project controller heeft hierin een grote verantwoordelijkheid.

Intermediairs veelvuldig ingeschakeld

Wanneer de vraag toeneemt en de arbeidsmarkt krapper wordt, schakelen bedrijven vaker een intermediair in. 'Een intermediair met kennis van het vakgebied en de arbeidsmarkt zorgt voor extra aantrekkingskracht bij kandidaten. Voor de rol van Assistent accountant wordt 80% van de vraag via een intermediair uitgezet. Voor de functie van Assistent controller is dat ruim 72%.' Verder meldt Dokkum dat 'het merendeel van de financiële functies voor vast personeel is'. 'Het gaat hierbij om ruim 78% van alle openstaande vacatures op dit moment,  7 % van het aantal vacatures is op detacheringsbasis en 13% op tijdelijke basis.'