THEMA

ACCOUNTANTS LATEN NOG STEEDS STEKEN VALLEN

Te makkelijk goedkeurende verklaring

Dat blijkt uit twee onderzoeken waarvan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de resultaten heeft gepubliceerd. Nog geen van de onderzochte organisaties voldoet aan de verwachtingen, al hebben Deloitte, PwC en KPMG op het gebied van gedrag en cultuur wel meer bereikt dan de overige accountantsbureaus zoals Mazars, BDO, EY, Accon en Baker Tilly Berk. De Grote Vier (Deloitte, PwC, KPMG en EY) geven nog altijd te vaak te makkelijk een goedkeurende verklaring bij een jaarrekening. Grant Thornton is niet betrokken in het onderzoek, omdat de AFM heeft geconcludeerd dat zij in opzet van de verbetermaatregelen onvoldoende voortgang had geboekt om onderzoek überhaupt mogelijk te maken.

Geen verbetering sinds 2014

De AFM heeft 32 wettelijke controles tegen het licht gehouden. In negentien gevallen was de controleverklaring onvoldoende onderbouwd. Zo wordt onvoldoende gecontroleerd wat een onderneming doet om fouten in de boekhouding te voorkomen. Verder worden detailcontroles en cijferanalyses niet goed uitgevoerd. De aard van de tekortkomingen is vergelijkbaar met de resultaten van een vorig onderzoek in 2014, aldus de toezichthouder.

Traag

Mede op aandringen van de AFM is de accountancysector eind 2014 met een veranderprogramma gestart op het gebied van onder andere gedrag en cultuur, en governance. Waar het gaat om hun eigen organisatie bewegen de accountantsbureaus nog steeds vooral te traag. Ook hebben ze te weinig inzicht in de effecten van wel doorgevoerde veranderingen. Het lukt nog niet om doelstellingen te vertalen in concreet gewenst gedrag van medewerkers.

Nog geen aanscherping

De AFM ziet in de uitkomsten nog geen aanleiding om aanbevelingen te doen voor aanscherping van wet- en regelgeving. Wel vindt de toezichthouder dat de accountantsorganisaties veel meer werk moeten maken van de veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit structureel te verbeteren.