THEMA

ACCOUNTANTS LEGGEN TOCH EED AF NA DREIGING UIT HET BEROEP TE WORDEN GEZET

Verplichte eed

Tot 1 mei 2017 hadden accountants de tijd om de beroepseed af te leggen die de sector zichzelf in 2014 oplegde na een reeks van affaires. Met die eed zeggen accountants dat ze in het algemeen belang zullen handelen en zich houden aan beginselen zoals integriteit en vertrouwelijkheid.

Bezwaar

Ondanks de verplichting legde niet iedere accountant de eed af. Zo ook de Dordrechtse accountant Leo Belder niet. Een ervaren accountant die nu nog vooral fiscale adviezen geeft en jaarrekeningen samenstelt. Volgens hem heeft zo’n eed ‘geen toegevoegde waarde’ en zullen ze ‘geen enkele bijdrage leveren’. ‘Ik zit al decennia in het vak en houd mij aan de gedrags- en beroepsregels’, aldus Belder. ‘Ik kan ze dromen. Ik ga daarom geen ja en amen zeggen op een eed die niet nodig is.’

Tuchtzaak

Accountantsorganisatie NBA spande daarop een tuchtzaak tegen de accountant aan, net zoals tegen nog dertien accountants. Drie van hen kwamen opdagen, waaronder Belder. ‘U onderschrijft alle beginselen van het beroep’, zegt de voorzitter van de Accountantskamer. ‘Waarom wilt u dan niet even verklaren? Wij proberen te voorkomen dat iemand die eerzaam zijn beroep uitoefent, het vak gedwongen moet verlaten.’ Dat laatste wist Belder niet. Hij wil begin volgend jaar stoppen en wil geen roemloos einde van zijn carrière. En zo zei hij dan alsnog de woorden ‘dat verklaar ik’, hoewel hij nog steeds niet inziet hoe zo’n eed de schandalen van afgelopen jaren had kunnen voorkomen. Ook de andere accountant die kwam opdagen, legde de eed af. Maar de derde niet.

Geen algemeen belang

‘Ik handel niet in algemeen belang’, zegt Cees Hardeman, de derde accountant die voor de tuchtrechter verscheen. Als accountant in business treedt hij op als onderhandelaar bij bedrijfsovernames en gemachtigde in fiscale procedures. ‘Het belang van mijn opdrachtgevers staat centraal. De NBA kan mij dus onmogelijk vragen de eed af te leggen.’