THEMA

ACCOUNTANTS ONTHOUDEN HONDERDEN MKB-BEDRIJVEN GOEDKEURING

Rode draad

Dit blijkt uit onderzoek van het FD in samenwerking met databedrijf Company.info. Het gaat om bedrijven waar accountants uiteindelijk afzien van een oordeel over de jaarrekening. Tot de bedrijven die een accountantsverklaring met oordeelonthouding hebben gekregen, behoren installateur Breman (€223 mln omzet) en afvalverwerker Vada Dordrecht (€ 117 mln omzet). Andere voorbeelden zijn groothandel in groenten en fruit Roveg (€ 161 mln) en Juma Maastricht, een keten van juwelierszaken met een omzet van € 120 mln. De redenen dat een accountant zich van een oordeel onthoudt zijn divers, maar de rode draad is dat de gecontroleerde bedrijven hun interne beheersing niet op orde hebben. Daarbij kan het gaan om een niet goed functionerend ict-systeem of het ontbreken van de juiste controles op de goederen- en geldstromen binnen een bedrijf. Het gevolg is dat de accountant niet in staat is om de omzet of balansposten zoals voorraden te controleren. Een jaarrekening zonderaccountantsoordeel biedt financiers, klanten en toeleveranciers weinig houvast. De accountant is er nu juist om de buitenwereld de zekerheid te geven dat de cijfers kloppen. In het ernstigste geval kan een accountant ook een afkeurende verklaring geven, maar dat is een zwaar middel dat in de praktijk weinig wordt gebruikt.

Oordeelonthouding

Uit de steekproef door databedrijf Company.info van ruim 4400 bedrijven met vijftig werknemers of meer, bleek dat ruim 100 bedrijven in 2015 een oordeelonthouding kregen. Omdat de totale populatie van bedrijven in Nederland met meer dan 50 werknemers ruim 14.000 bedraagt, komt het totale aantal bedrijven met een oordeelonthouding waarschijnlijk op ruim 300. Steekproeven op eerdere jaren dan 2015 laten vergelijkbare aantallen zien, schrijft het FD. In sommige gevallen onthoudt de accountant zich twee jaar of meer van een oordeel. Een voorbeeld is de Bela Group in Venlo, een afvaltransporteur die al sinds 2009 een oordeelonthouding krijgt van zijn accountant. Een ander voorbeeld is NVriesekoop, een pluimveeslachter, die volgens de databank van Company.info al sinds 2002 een oordeelonthouding heeft. NVriesekoop laat overigens weten dat de situatie in 2016 is veranderd. ‘Onze nieuwe accountant, PKF Wallast, heeft onze jaarrekening goedgekeurd.’

Opdracht teruggeven

Over de vraag hoe ernstig een oordeelonthouding is, lopen de meningen onder accountants uiteen. Marco Moling, eigenaar van een kantoor dat actief is bij mkb-bedrijven en voorzitter van belangenorganisatie Novak, spreekt van ‘een ernstige situatie’. Hij zegt: ‘De organisatie beschikt dan niet over de systemen waar een accountant voor zijn controle op kan steunen. Als een accountant twee of drie keer zo’n oordeelonthouding moet geven, kan hij eigenlijk de opdracht beter teruggeven.’ Arjan Brouwer, partner bij PwC en hoogleraar externe verslaggeving, vindt dat grote bedrijven hun zaken op orde moeten hebben. Is dat niet het geval, dan moet een accountant afscheid nemen. Hij is milder als het gaat om kleine bedrijven. ‘Dit verhaal geldt niet of minder voor het kleinere mkb met weinig werknemers. Daar kan de directeur-grootaandeelhouder zeggen: ik zie alles, ik heb geen formele procedures nodig. Vraag is nog wel of de bank er ook zo over denkt.’