THEMA

ACHT OP DE TIEN MILJONAIRS ZIJN ZELFSTANDIGE

Zelfstandige miljonairs

De cijfers van het CBS zijn op basis van nieuwe vermogenscijfers over de periode 2007–2015. De waarde van de eigen woning en de eventuele hypotheekschuld zijn niet meegenomen in het vermogen. Ongeveer twee derde van de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens had in 2015 werk als voornaamste inkomensbron. De anderen waren voor het overgrote deel met pensioen. Bijna 80% van de werkzame miljonairs is als zelfstandige actief. Bijna de helft is directeur-grootaandeelhouder en iets minder dan een derde is zelfstandig ondernemer. Van de hoofdkostwinners van niet-miljonairshuishoudens die werk hebben als voornaamste inkomensbron is 15% zelfstandige.

Melkveebedrijven

De meeste werkzame miljonairs zijn te vinden in de landbouw, financiële dienstverlening, handel, specialistische zakelijke diensten en in de zorg. De landbouw kent als bedrijfstak relatief veel zelfstandig ondernemers, die een groot deel van hun vermogen in hun onderneming hebben zitten, waaronder grond. Werkzame miljonairs in de landbouw, bosbouw en visserij zijn voor ongeveer de helft actief in melkveebedrijven en voor een kwart in bedrijven die granen of groenten telen. Van de miljonairs die in de financiële dienstverlening werkzaam zijn, is twee derde actief in of via een financiële holding, veelal als directeur-grootaandeelhouder. Miljonairs in de zorg zijn relatief vaak werkzaam in specialisten- en tandartspraktijken. Tot slot zijn werkzame miljonairs in de specialistische zakelijke dienstverlening actief in bijvoorbeeld organisatieadviesbureaus en advocatenkantoren.

Aanmerkelijk belang

Vanwege het grote aandeel zelfstandigen onder miljonairs, bestaat bijna de helft van het totale bezit van miljonairs uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Daarnaast bestaat 13% van hun bezit uit bank- en spaartegoeden. Bij niet-miljonairs ligt de verhouding juist andersom: ruim de helft van hun bezit bestaat uit bank- en spaartegoeden en 12% uit aanmerkelijk belang en ondernemingsvermogen. Gemiddeld heeft een miljonairshuishouden €423.000 aan spaartegoeden, tegenover €33.000 bij een niet-miljonairshuishouden. Naarmate een miljonairshuishouden meer vermogen heeft, neemt het aandeel aanmerkelijk belang toe. Onder huishoudens met een vermogen van ten minste €10 miljoen vormt het aanmerkelijk belang 64% van het bezit, bij miljonairs met een vermogen van 1 tot 2 miljoen is dat 22%. Dit komt omdat er in de hogere vermogensklassen relatief veel directeur-grootaandeelhouders zitten. Hun bezittingen bestaan voor een groot deel uit aanmerkelijk belang. Het aandeel van de andere vormen van bezit (bank- en spaartegoeden, effecten, onroerend goed buiten de eigen woning, ondernemingsvermogen en overige bezittingen) neemt af als het vermogen toeneemt.