THEMA

ACHTERBAN ZZP NEDERLAND KEURT OPDRACHTGEVERSVERKLARING REGEERAKKOORD AF

Geen oplossing

Volgens Stichting ZZP Nederland vormen de maatregelen tegen schijnconstructies in het regeerakkoord nog steeds een loden last voor een overgrote meerderheid van echte ondernemers. Maar liefst 45% van de achterban zegt nu nog schade te ondervinden van de Wet DBA en dat zal met de aangekondigde maatregelen niet beter worden. ‘Het voorgestelde onderscheid op basis van uurtarief, de duur van de opdracht en de aard van de werkzaamheden is uiterst discutabel, riekt naar willekeur en staat niet proportioneel in verhouding met het probleem dat men wil oplossen. Bovendien legt men met deze indicaties de zzp’er nog steeds langs de lat van het arbeidsrecht, terwijl dat niet van toepassing kan zijn op zelfstandige ondernemers’, aldus Post.

Eigen rechtspositie

Het voornemen in het regeerakkoord om de wettelijke positie van zelfstandigen als ondernemer te borgen, kan rekenen op bijna anonieme bijval van de achterban. Van de ondervraagden zegt 91% dat een eigen rechtspositie in de vorm van een onderscheidende ondernemersovereenkomst noodzakelijk is.

Geen pensioenverplichting

Er is geen pensioenverplichting voor zzp’ers in het regeerakkoord opgenomen. Een overgrote meerderheid van 85% van de ZZP achterban is ook tegen een verplichte pensioendeelname en voor vrijwillige aansluiting bij pensioenregelingen. Daarnaast wil de achterban zeggenschap over een eigen pensioenrekening met flexibele inleg en betaalbare administratiekosten.

Verzekeren arbeidsongeschiktheid

Over de oplossing van het probleem bij arbeidsongeschiktheid is de achterban verdeeld. Een grote minderheid (47%) zou weinig moeite hebben met een algemene voorziening voor alle werkenden om een basisinkomen bij blijvende en gehele arbeidsongeschiktheid te verzekeren.  Een kleine meerderheid (53%) is tegen een verzekeringsplicht voor zelfstandigen, maar wil de huidige problemen met individuele verzekeringspolissen wel opgelost zien.