THEMA

ACM: PRIJSAFSPRAKEN ZZP'ERS IN CAO MOGEN NIET

FNV wil minimumtarief

Onder meer FNV pleit al langer voor minimumtarieven voor zzp'ers, zeker in sectoren waar de concurrentie groot is. Veel zelfstandigen verdienen volgens de vakbond te weinig om rond te kunnen komen.

Kartelverbod

‘Er komen steeds meer zzp’ers’, zegt de ACM. ‘Die zijn belangrijk voor een flexibele arbeidsmarkt. Maar er zijn ook zorgen over het inkomen en de sociale zekerheid van zzp’ers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het gebrek aan sociale bescherming, zoals een inkomen bij arbeidsongeschiktheid, werkloosheid en pensioen. Eén van de voorgestelde oplossingen is het vastleggen van minimumtarieven in cao’s voor zzp’ers.’ Maar dit mag niet. Volgens de ACM zou dat evenwel indruisen tegen het kartelverbod. Zzp'ers zijn ondernemers die zelf bepalen tegen welk tarief ze werk aannemen en prijsafspraken zouden dat verhinderen, aldus de toezichthouder.

Schijnzelfstandigheid

De ACM heeft een leidraad gepubliceerd over de concurrentieregels voor zzp’ers. De ACM doet suggesties aan cao-partijen om te voorkomen dat er in cao’s verboden afspraken komen te staan. In de leidraad is ook  opgenomen dat het kartelverbod niet geldt voor zzp’ers die in dezelfde werksituatie zitten als werknemers. De zogenaamde ‘schijnzelfstandigen’ hebben minder vrijheid dan zzp’ers om te bepalen waar, wanneer en hoe ze hun werk doen. De Europese rechter heeft deze uitzondering gemaakt in een uitspraak over invalkrachten bij orkesten.