THEMA

AFM BIEDT DUIDELIJKHEID OVER UITBRENGEN KWARTAALBERICHT 2016

Aandeelhoudersmeldingen

De implementatie van deze richtlijn zal het transparantieregime wijzigen, vooral op het gebied van aandeelhoudersmeldingen. Ook treedt een aantal wijzigingen op in de regels over de informatievoorziening door uitgevende instellingen, onder meer wat betreft het algemeen verkrijgbaarstellen van financiële verslaggeving.

Inwerkingtreding implementatiewet

Nu de implementatie later plaatsvindt dan gepland, blijft het huidige regime vooralsnog van kracht. In het implementatiewetsvoorstel vervalt per 1 januari 2016 de verplichting om tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar te stellen, ook als de implementatiewet pas na 1 januari in werking treedt. Om duidelijkheid te scheppen voor uitgevende instellingen geeft de AFM aan dat zij op dit punt niet handhavend zal optreden, omdat voorzienbaar is dat de verplichting komt te vervallen. De implementatiewet zal in werking treden bij Koninklijk Besluit. Eerst moet de wet nog worden aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer. Behandeling van het wetsvoorstel staat in de Tweede Kamer gepland voor 14 december 2015. De vertraging geldt ook voor de implementatie van de Wijzigingsrichtlijn transparantie op het niveau van lagere regelgeving, zoals in het Besluit melding zeggenschap en kapitaalbelang in uitgevende instellingen Wft en het Besluit bestuurlijke boetes financiële sector.